Jesteś tutaj:   

2017

Uchwały podjęte w 2017 roku:

 

Uchwała Nr XXXI/155/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego 
 
Uchwała nr XXXI/156/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek w mieście Golina z przeznaczeniem pod ulicę Jagodową
 
Uchwała nr XXXI/157/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie uchwalonego w dniu 8.02.2007 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr V/27/2007 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina uchwalonego w dniu 30.09.2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XXV/118/2016

Załącznik

Uchwała nr XXXI/158/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
 
Uchwała nr XXXI/159/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 
Uchwała nr XXXI/160/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Golina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
 
Uchwała nr XXXI/161/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 306/14 w obrębie Nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną osiedlową
 
Uchwała nr XXXI/162/ 2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.
w sprawie w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik 2
 
 
Uchwała nr XXXII/163/2017  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
 
Uchwała Nr XXXIII/164/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Golinie 
 
Uchwała Nr XXXIII/165/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 30 marca 2017 r.
w sprawie odwołania II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie 
 
Uchwała  Nr XXXIII/166/2017  Rady Miejska w Golinie z 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
 
Uchwała Nr XXXIII/167/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golina 
 
Uchwała Nr XXXIII/168/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Golina 
  
Uchwała Nr XXXIII/169/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 30 marca 2017 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5  
 
Uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 05 kwietnia 2017 r.
sprawie zmiany budżetu na rok 2017 
 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 
Uchwała Nr XXXIV/171/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 05 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020

Załącznik nr 2


Uchwała Nr XXXVI/173/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 12 czerwca 2017 r.
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Węglew - Kolonia 
 
Uchwała Nr XXXVI/174/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 12 czerwca 2017 r.
w  sprawie zmiany nazwy ulicy Nadwarciańskiej na Makową w miejscowości Kraśnica-Kolonia oraz nadanie nazwy ulicy Makowej dla drogi ozn. nr 190 w miejscowości Kraśnica-Kolonia  
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXXVI/175/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 12 czerwca 2017 r.
w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Golina
 
Uchwała Nr  XXXVI/176/2017    Rady Miejskiej w Golinie z 12 czerwca 2017 r.
w  sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina
 
Uchwała Nr XXXVI/177/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 12 czerwca 2017 r.
w  sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Uchwała nr XXXVI/178/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 12 czerwca 2017 r.
w  sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLII/168/2013 Rady Miejskiej w Golinie z 19 września 2013 r. 
 
 
Uchwała nr XXXVI/179/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 12 czerwca 2017 r.
w  sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych"
 
 
Uchwała nr XXXVII/180/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 21 czerwca 2017 r.
w  sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
 
 
Uchwała nr XXXVII/181/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 21 czerwca 2017 r.
w  sprawie absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2016 rok
 
Uchwała nr XXXVII/182/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 21 czerwca 2017 r.
w  sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Uchwała nr XXXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020
 
 
Uchwała nr XXXVIII/184/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 13 lipca 2017 r.
w sprawie określenia przeznaczenia mienia po Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie włączonym do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie
 
  
Uchwała nr XXXVIII/185/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 13 lipca 2017 r.
w sprawie nadania nazwy drodze gminnej i wewnętrznej w miejscowości Węglew - Kolonia  
 Załącznik nr 2
 
Uchwała nr XXXVIII/186/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 13 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Golina
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
 
Uchwała nr XXXVIII/187/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 13 lipca 2017 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania planu odnowy dróg i ulic w Gminie Golina
 
Uchwała nr XXXVIII/188/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 13 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
 
Uchwała nr XXXVIII/189/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 13 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 
Uchwała nr XXXVIII/190/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 13 lipca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny
 
Uchwała nr XXXVIII/191/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 13 lipca 2017 r.
w sprawie odwołania I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie
 
Uchwała nr XXXIX/192/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lipca 2017 r.
w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie 
 
Uchwała nr XXXIX/193/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
 
Uchwała nr XXXIX/194/ 2017  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020 
Załącznik nr 1
 
 
Uchwała nr XL/195/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2016 roku
 
 
Uchwała nr XL/196/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca a Gminą Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie
 
 
Uchwała nXL/197/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego 

 
Uchwała nXL/198/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5 
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7  
 

Uchwała nr XL/199/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020
Załącznik nr 1
 
 
Uchwała nr XLI/200/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
 
 
Uchwała nr XLI/201/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 września 2017 r.
w sprawie statutu Biblioteki Publicznej w Golinie
 
 
Uchwała nr XLI/202/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 września 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
Uchwała nr XLII/203/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie
   
Uchwała nr XLII/204/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach
 
Uchwała nr XLII/205/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie
 
Uchwała nr XLII/206/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Radolinie
 
Uchwała nr XLII/207/2017    Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie zaopiniowania cennika na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
 
Uchwała nr XLII/208/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Golina na lata 2017-2023
 
Uchwała nr XLII/209/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny 
 
Uchwała nr XLII/210/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 
Uchwała nr XLII/211/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 
 
Uchwała nr XLII/212/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała nr XLIV/214/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Uchwała nr  XLIV/215/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2018
 
Uchwała nr XLIV/216/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie objęcia udziałów w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
 
Uchwała nr XLIV/217/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Golina a Miastem Konin celem przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
 
Uchwała nr XLIV/218/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2017
 
Uchwała nr XLIV/219/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
 
Uchwała nr XLIV/220/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 
Uchwała nr XLIV/221/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego
 
Uchwała nr XLIV/222/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6  
 
Uchwała nr XLIV/223/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 
 
Uchwała nr XLV/224/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 13 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Uchwała nr XLVI/ 225/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 
Uchwała nr XLVI/226/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
  
 
Uchwała nr XLVI/227/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 
 
Uchwała nr XLVI/228/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Domu Kultury w Golinie i Biblioteki Publicznej w Golinie i utworzenia Centrum Kultury i Biblioteki

 
Uchwała nr XLVI/229/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2021

 
Uchwała nr XLVI/230/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Golina za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
 
Uchwała nr XLVI/231/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 123/11 w mieście Golina z przeznaczeniem pod ulicę Chabrową

 
Uchwała nr XLVI/232/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Spławia
 
Uchwała nr XLVI/233/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie
 
Uchwała nr XLVI/234/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina
 
Uchwała nr XLVI/235/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Uchwała nr XLVI/236/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Golina

 
Uchwała nr XLVI/237/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Golina

 
Uchwała nr XLVI/238/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 
Uchwała nr XLVI/239/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2018 rok

 
Uchwała nr XLVI/240/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

 
Uchwała nr XLVI/241/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia w 2018 pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego