Jesteś tutaj:   

2009

Uchwały podjęte w 2009r.


 

 

 

UCHWAŁA Nr   XXX_161_2009  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2009 - 2012.

 

UCHWAŁA  Nr  XXX_162_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia Miasta Golina do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego

 

UCHWAŁA Nr   XXX_163_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Golina na lata 2009 - 2015

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr   XXX_164_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Barbarka na lata 2009 – 2015

 

UCHWAŁA Nr  XXX_165_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bobrowo na lata 2009 - 2015

 

UCHWAŁA Nr   XXX_166_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kawnice na lata 2009 - 2015

 

UCHWAŁA Nr  XXX_167_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kolno i Myśliborskie Holendry   na lata 2009 – 2015

 

UCHWAŁA Nr  XXX_168_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Myślibórz na lata 2009 - 2015

 

UCHWAŁA Nr  XXX_169_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przyjma na lata 2009 - 2015

 

UCHWAŁA Nr  XXX_170_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węglew na lata 2009 - 2015

 

UCHWAŁA Nr  XXX_171_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węglewskie Holendry na lata 2009 -2015

 

 


UCHWAŁA Nr   XXX/172/2009    Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok.

 

 

UCHWAŁA Nr   XXX_173_2009 Rady Miejskiej w Golinie  z dnia  19 lutego 2009 r.
w sprawie udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uzasadnienie do Uchwały nr  XXX_174_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych.

 


UCHWAŁA Nr  XXXI_175_2009.doc Rady Miejskiej w Golinie z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

 


 UCHWAŁA Nr  XXXI_176_2009.doc Rady Miejskiej w Golinie z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

 

 

 
UCHWAŁA Nr  XXXI_177_2009.doc Rady Miejskiej w Golinie z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie wydania pozytywnej opinii na nieodpłatne przekazanie samochodu VLKSWAGEN TRANSPORTER 2,5 TDI stanowiącego własność Urzędu Miejskiego w Golinie na rzecz OSP w Przyjmie.

 

 


UCHWAŁA Nr  XXXI_178_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie nadania nazw drodze wewnętrznej w obrębie Rosocha - Kolonia.

 

 

Załącznik 

 

 

 

UCHWAŁA Nr  XXXII_179_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

UCHWAŁA Nr   XXXII_180_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.

 


UCHWAŁA Nr 
XXXII_181_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

 


UCHWAŁA Nr 
XXXII_182_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie  wyrażenia zgody na rozwiązania prawa użytkowania wieczystego  ustanowionego na nieruchomościach położonej w mieście Golina przy Placu Kazimierza Wielkiego 8 i 10 oraz nabycie na rzecz Gminy Golina budynków .

 


UCHWAŁA Nr 
XXXII_183_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  19 marca 2009 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotu prawa własności w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Golina, na rzecz użytkownika wieczystego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Golinie. 

                          

UCHWAŁA Nr  XXXIII_184_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 07.04.2009 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2009
Uzasadnienie

 

  Załącznik 1 

 

  Załącznik 2

 

  Załącznik 3

  Załącznik 4

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr  XXXIII_185_2009.Rady Miejskiej w Goliniez dnia 07.04.2009 roku
w sprawie
przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia pożyczek  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 

UCHWAŁA Nr  XXXIV_186_2009 Rady Miejskiej w Goliniez dnia 30.04.2009 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy

 

  Załącznik 

 

 

UCHWAŁA Nr  XXXIV_187_2009c Rady Miejskiej w Goliniez dnia 30.04.2009 roku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goliny

 

 

UCHWAŁA Nr  XXXV_188_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22.05.2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/163/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Golina na lata 2009 – 2015.

 

UCHWAŁA Nr   XXXV_189_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22.05.2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Barbarka na lata 2009 – 2015.

UCHWAŁA Nr   XXXV_190_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22.05.2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/165/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bobrowo na lata 2009 – 2015.

UCHWAŁA Nr   XXXV_191_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22.052009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/166/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kawnice na lata 2009 – 2015.

UCHWAŁA Nr   XXXV_192_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22.05.2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/167/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dn.  19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kolno i Myśliborskie Holendry na lata 2009 – 2015.

UCHWAŁA Nr   XXXV_193_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22.05.2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/168/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Myślibórz na lata 2009 – 2015.

UCHWAŁA Nr   XXXV_194_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22.05.2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przyjma na lata 2009 – 2015.

UCHWAŁA Nr  XXXV_195_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22.05.2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/170/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dn.  19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węglew na lata 2009 – 2015.

UCHWAŁA Nr   XXXV_196_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22 .05.2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węglewskie Holendry na lata 2009 – 2015.

UCHWAŁA Nr  XXXV_197_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22.05.2009 roku
w sprawie
zatwierdzenia taryf cen ciepła wytwarzanego przez Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie.

UCHWAŁA Nr  XXXV_198_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami”.

Uzasadnienie do uchwały Nr  XXXV_199_2009z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.

  Załącznik 

UCHWAŁA Nr XXXV/200/2009 XXXV_200_2009 Rady Miejskiej w Golinie  z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

Uzasadnienie
Załącznik_1
Załącznik 2

Z
ałącznik_3 

Z
ałącznik_4

Z
ałącznik_5

Z
ałącznik_6

Z
ałącznik_7

Z
ałącznik_8
 

UCHWAŁA Nr  XXXVI_201_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 4.06.2009 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

U
zasadnienie
.

Załącznik_1

Załącznik_2 

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5


UCHWAŁA Nr XXXVII_202_2009 Rady  Miejskiej w Golinie z dnia 30.06.2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA Nr  XXXVII_203_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

UCHWAŁA Nr  XXXVII_204_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zabezpieczenia krótkoterminowego kredytu bankowego.

UCHWAŁA Nr  XXXVII_205_2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

Uzasadnienie 

Załącznik 1

Załącznik_2
Załącznik_3
Załącznik_4

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/209/2009 XXXVIII_209_2009.Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27.08.2009 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok.

Uzasadnienie 

Załącznik 1_
Załącznik 2_
Załącznik_3

Załącznik_4 

 

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII_206_2009.doc XXXVIII/206/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet Przewodniczącym Rad Osiedlowych.

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII_207_2009.doc XXXVIII/207/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27.08.2009 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina.
 
 
UCHWAŁA Nr XXXVIII_208_2009.xls XXXVIII/208/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27.08.2009 roku
w  sprawie usunięcia nieprawidłowości w Uchwale Nr XXXVII / 205 /2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku.
 
 
UCHWAŁA Nr XXXVIII_210_2009.doc XXXVIII/210/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27.08.2009 roku
w sprawie rozwiązania Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego.

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/211/2009  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.

Uzasadnienie 

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2 

Załącznik Nr 3 

Załącznik Nr 4 

Załącznik Nr 5 

Załącznik Nr 6 

UCHWAŁA Nr XXXIX/212/2009  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golina.

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2 

UCHWAŁA Nr XXXIX/213/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Golina do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”.

UCHWAŁA Nr XL/214/09 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

UCHWAŁA Nr XL/215/2009 Rady Miejskiej w Golonie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 25 w mieście Golina.

UCHWAŁA Nr XLI/216/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.

UZASADNIENIE 

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2 

Załącznik Nr 3 

Załącznik Nr 4 

Załącznik Nr 5 

UCHWAŁA Nr XLI/217/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy.

UCHWAŁA Nr XLI/218/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XLI/219/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie okrteślenia stawek podatku od nieruchomości.

UZASADNIENIE 

UCHWAŁA Nr XLII/220/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia realizowane przez Przedszkola w Gminie Golina.

 

 

UCHWAŁA Nr XLII/221/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Golina.

 

 

UCHWAŁA Nr XLII/222/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 

 

UCHWAŁA Nr XLII/223/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2009 

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

 

UCHWAŁA Nr XLII/224/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

UCHWAŁA Nr XLII/225/2009  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 


UCHWAŁA Nr XLII/226/2009  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie
nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny.

 

 

UCHWAŁA Nr XLII/227/2009  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie 
nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny.

 

 

UCHWAŁA Nr XLII/228/2009  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie
nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny.

 

 

UCHWAŁA Nr XLIII/229/2009   Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2009. 

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 

 

UCHWAŁA Nr XLIII/230/2009  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie
ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, wyznaczenie inkasenta oraz określenie wysokości inkasa

 

UCHWAŁA Nr XLIII/231/2009   Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie
udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego

 

UCHWAŁA Nr XLIII/232/2009   Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie
udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego

 

UCHWAŁA Nr XLIII/233/2009   Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie

udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej dla Miasta Konina

 

UCHWAŁA Nr XLIII/234/2009   Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie   

wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

UCHWAŁA Nr XLIII/235/2009  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r
w sprawie
  budżetu Gminy Golina na rok 2010.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

 

UCHWAŁA Nr XLIII/236/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie
Programu Porfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2010
 
UCHWAŁA Nr XLIII/237/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
UCHWAŁA Nr XLIII/238/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na rok 2010