Jesteś tutaj:   

2007

Uchwały podjęte w 2007r.

 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_93_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok, wyznaczenie inkasenta oraz określenie wysokości inkasa 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_92_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golinie i pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Golina, nie będących nauczycielami
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_91_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok  
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_90_2007  z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2008.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_89_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Golinie i utworzenia Biblioteki Publicznej w Golinie oraz Domu Kultury w Golinie 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_88_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie ustalenia górnych  stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Golina.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_87_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_85_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie wydatków budżetu Gminy Golina, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_84_2007 z dnia 20.12.2007 roku
w sprawie powiadomienia Skarbnika Goliny Pana Zbigniewa Stawickiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_83_2007  z dnia 20.12.2007 roku
w sprawie powołania Skarbnika Goliny
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_82_2007 z dnia 20.12.2007 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.81.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej oraz odpłatności  za przygotowywane obiady w stołówce szkolnej w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.80.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.79.2007  z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVI.78.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.77.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie udzielenia w 2008 r. pomocy finansowej dla Miasta Konina.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.76.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie udzielenia w 2008 r. pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego. 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.75.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie udzielenia w 2008 r. pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.74.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie IV.21.2007
 • IV.22.2007
 • IV.23.2007
 • IV.24.2007
 • IV.25.2007
 • IV.26.2007
 • Uzasadnienie
 • Załącznik nr 1
 • Załącznik nr 2
 • Załącznik nr 3
 • Załącznik nr 4
 • Załącznik nr 5
 • Załącznik nr 6
 • Załącznik nr 7
 • Załącznik nr 8
 • Załącznik nr 9
 • Załącznik nr 10
 • Załącznik nr 11
 • Załącznik nr 12
 • V.28.2007
 • V.29.2007
 • V.30.2007
 • V.31.2007
 • V.32.2007
 • V.33.2007
 • VI.34.2007
 • Zał. VI.34.2007
 • VII.35.2007
 • VII.36.2007
 • VII.37.2007
 • VII.38.2007
 • VIII.39.2007
 • VIII.40.2007
 • IX.41.2007
 • IX.42.2007
 • IX.43.2007
 • IX.44.2007
 • X.45.2007
 • X.46.2007
 • X.47.2007
 • X.48.2007
 • X.49.2007
 • X.50.2007
 • X.51.2007
 • X.52.2007
 • XI.53.2007
 • XI.54.2007
 • XI.55.2007
 • XI.56.2007
 • XII.57.2007
 • XII.58.2007
 • XIII.59.2007
 • XIII.60.2007
 • XIII.61.2007
 • XIII.62.2007
 • XIV_63_2007
 • XIV_64_2007
 • XIV_65_2007
 • XIV_66_2007
 • XIV_67_2007
 • XIV_68_2007
 • XIV_69_2007
 • XIV_70_2007
 • XIV_71_2007
 • XV_72_2007
 • XVI.73.2007