Jesteś tutaj:   

2005

Uchwały podjęte w roku 2005

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL. 212.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL.211.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL.210.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie  udzielenia w roku 2006 pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL.209.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie udzielenia w roku 2006 pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL.208.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie porozumienia z Miastem Konin na udzielenie dotacji celowej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL.207.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w roku 2005 nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL.206.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet Przewodniczącym Rad Osiedlowych
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL.205.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL.204.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2006
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL.203.2005  z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XL.202.2005 z dnia 28.12.2005 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIX.201.2005 z dnia 21.12.2005 roku
w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od nieruchomości
 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIX.200.2005 z dnia 21.12.2005 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych obciążających budżet roku 2006 na sfinansowanie kosztów remontu budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Golinie
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIX.199.2005 z dnia 21.12.2005 roku
w sprawie zobowiązań finansowych na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa o aulę i studia dydaktyczno-artystyczne oraz przebudowie Szkoły Podstawowej w celu utworzenia zaplecza kulturalno-artystycznego miejscowości Radolina I etap"
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVIII.198.2005 z dnia 7.12.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVIII.197.2005 z dnia 7.12.2005 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych obciążających budżet roku 2006 na sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golinie"
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVIII.196.2005 z dnia 7.12.2005 roku
w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2006 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVIII.195.2005 z dnia 7.12.2005 roku
w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminu płatności
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVIII.194.2005 z dnia 7.12.2005 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVI.193.2005 z dnia 7.12.2005 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVII.192.2005 z dnia 30.11.2005 roku
w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od nieruchomości
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVII.191.2005 z dnia 30.11.2005 roku
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVII.190.2005 z dnia 30.11.2005 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVII.189.2005 z dnia 30.11.2005 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 roku
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVII.188.2005 z dnia 30.11.2005 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVII.187.2005 z dnia 30.11.2005 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVII.186.2005 z dnia 30.11.2005 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVI.185.2005 z dnia 14.11.2005 roku
w sprawie wysokości bonifikat od oplat za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVI.184.2005 z dnia 14.11.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXVI.183.2005 z dnia 14.11.2005 roku
w sprawie porozumienia z Miastem Konin na udzielenie dotacji celowej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXV.182.2005 z dnia 28.09.2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/113/2004 z dnia 28.07.2004 w sprawie przyjęcia w skład Związku Gm. Turek, wyrażenia zgody na wystąpienie ze Związku Gm. i Miasta Sompolno oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXV.181.2005  z dnia 28.09.2005 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie do załatwienia spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimantacyjnej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXV.180.2005 z dnia 28.09.2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola w Golinie
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXV.179.2005 z dnia 28.09.2005 roku
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Kawnic
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXV.178.2005 z dnia 28.09.2005 roku
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego w obrębie gminy Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXV.177.2005 z dnia 28.09.2005 roku
w sprawie zaopiniowania projektu Planu aglomeracji Gminy Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIV.176.2005z dnia 12.08.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIV.175.2005 z dnia 12.08.2005 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf ciepła wytwarzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIII.174.2005 z dnia 20.07.2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/109/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30.06.2004 w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIII.173.2005 z dnia 20.07.2005 roku
w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej na cel publiczny 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIII.172.2005 z dnia 20.07.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXII.171.2005 z dnia 13.06.2005 roku
w sprawie zobowiązań finansowych na wykonanie zadania pn."Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kolno"
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXII.170.2005 z dnia 13.06.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXII.169.2005 z dnia 13.06.2005 roku
w sprawie udzielenia w roku 2005 pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXI.168.2005 z dnia 19.05.2005 roku
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXI.167.2005 z dnia 19.05.2005 roku
w sprawie przyjęcia w skład Związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXI.166.2005  z dnia 19.05.2005 roku
w sprawie ruchu tranzytowego (TIR) po drodze wojewódzkiej nr 467 i krajowej nr 92 biegnących przez Gminę Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXX.165.2005 z dnia 27.04.2005 roku
w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Radolina na lata 2005-2015
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXX.164.2005 z dnia 27.04.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2005
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXX.163.2005 z dnia 27.04.2005 roku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Goliny
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIX.162.2005 z dnia 30.03.2005 roku
w sprawie zasad i trybu przepowadzenia konsulatcji z mieszkańcami gminy Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIX.161.2005 z dnia 30.03.2005 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. golina dla obszaru w miejscowości: Kraśnica, Węglew, Kawnice, Golina Kolonia, Sługocinek, Przyjma, Myślibórz, Spławie i w mieście Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIX.160.2005 z dnia 30.03.2005 roku
w sprawie upoważnienia Burmistrza Goliny do zaciągnięcia zobowiązania na zabezpieczenie prawidlowego wydatkowania środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIX.159.2005 z dnia 30.03.2005 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Golina
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII.158.2005 z dnia 28.02.2005 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII.157.2005 z dnia 28.02.2005 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII.156.2005 z dnia 28.02.2005 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII.155.2005 z dnia 28.02.2005 roku
w sprawie porozumienia z Miastem Konin na udzielenie dotacji celowej
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII/154/2005 z dnia 28.02.2005 roku
w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Golina na rok 2005