Jesteś tutaj:   

2019

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 5/2019  z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2019 Burmistrza Goliny z 02 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 6/2019  z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2019 Burmistrza Goliny z 02 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 16/2019  z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi projektów statutów osiedli w mieście Golina
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 17/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 24/2019  z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczącego i członków zarządu osiedli w Golinie 
Załącznik
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 34/2019   z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie objęcia przez Gminę Golina udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 35/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie miasta Golina
 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 63/2019  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie miasta  Golina.
 
 
Zarządzenie Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego położonej w obrębie miasta Golina.
Yary 
 Y