2020

 
KADENCJA 2018-2023
   

Protokoły 2020

 

1. Protokół nr XVIII/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 30 stycznia 2020 roku.

2. Protokół nr XIX/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 20 lutego 2020 roku.

3. Protokół nr XX/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 9 marca 2020 roku.

4. Protokół nr XXI/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 8 kwietnia 2020 roku.

 5Protokół nr XXII/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 25 czerwca  2020 roku.
 
 6. Protokół nr XXIII/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 2 lipca 2020 roku.
 
 7. Protokół nr XXIV/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 20 sierpnia 2020 roku
 
 8. Protokół nr XXV/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 8 października 2020 roku.
 
 9. Protokół nr XXVI/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 26 listopada 2020 roku.
 
10. Protokół nr XXVII/2020 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 29 grudnia 2020 roku.