2017

Protokoły 2017 

1. Protokół nr  XXXI/2017  z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 23 lutego 2017 roku 
2. Protokół nr  XXXII/2017 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 06 marca 2017 roku
3. Protokół nr  XXXIII/2017  z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 30 marca 2017 roku
4. Protokół nr  XXXIV/2017  z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 05 kwietnia 2017 roku
5. Protokół nr  XXXV/2017  z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 30 maja 2017 roku
6. Protokół nr XXXVI/2017 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 12 czerwca 2017 roku
7. Protokół nr  XXXVII/2017  z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 21 czerwca 2017 roku
8. Protokół nr  XXXVIII/2017  z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 13 lipca 2017 roku 
9. Protokół nr  XXXIX/2017  z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 27 lipca 2017 roku
10. Protokół nr  XL/2017   z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 14 września 2017 roku
11. Protokół nr XLI/2017   z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 28 września 2017 roku
12. Protokół nr  XLII/2017   z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 26 października 2017 roku
13. Protokół nr XLIII/2017   z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 9 listopada 2017 roku
14. Protokół nr  XLIV/2017   z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 28 listopada 2017 roku
15. Protokół nr XLV/2017   z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 13 grudnia 2017 roku
16. Protokół nr XLVI/2017   z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 28 grudnia 2017 roku