Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawy prawne działania Rady Gminy

 
Podstawy prawne działania Rady Miejskiej
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Dz.U.01.142.1591 ze zmianami: Dz.U.02.23.220, Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.214.1806
 
Ustawa zdnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity) Dz.U.03.15.148 ze zmianami: Dz.U.03.45.391, Dz.U.03.65.858
 
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Dz.U.98.95.602 ze zmianami Dz.U.01.45.197, Dz.U.02.23.220, Dz.U.02.68.632, Dz.U.02.23.220, Dz.U.02.100.922, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.127.1089
 
oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne.