Wyniki naboru na wolne stanowisko stanowisko urzędnicze - ds.zagospodarowania przestrzennego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOLINIE

do spraw zagospodarowania przestrzennego 

Burmistrz Goliny informuje, że w otwartym i konkurencyjnym naborze na w/w stanowisko urzędnicze

 

wybrana została Pani Klaudia Ziółkowska

 

zamieszkała Kornaty – Kolonia Druga

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Klaudia Ziółkowska posiada, odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku.                     

 

 

 

Golina, 26.07.2021 r.

 

                                                                             Burmistrz Goliny 

                                                                           /-/ Mirosław  Durczyński