Wyniki naboru na wolne stanowisko stanowisko urzędnicze - ds. funduszy europejskich i promocji gminy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOLINIE

ds. funduszy europejskich i promocji gminy

Burmistrz Goliny informuje, że  w otwartym i konkurencyjnym  naborze na w/w stanowisko urzędnicze

wybrana  została  Pani  Joanna Kukulska

zamieszkała  Golina

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Kukulska posiada doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku ds. funduszy  europejskich i promocji gminy. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku.

Wyniki z przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzają wiedzę kandydatki.

 

 

Golina, 18.05.2021 r.

 

                                                                                  Burmistrz Goliny

                                                                           /-/ Mirosław  Durczyński