MOPS w Golinie - zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania - wynik postępowania.

Golina, 26 kwietnia 2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga specjalnego na terenie gminy Golina
 2. Szacunkowa wartość zamówienia: Wartość brutto: 15 360,00 zł
 3. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Jolanta Dreslerska
 4. Data ustalenia wartości zamówienia 8 kwietnia 2021 r.
 5. Kryterium oceny ofert: kryterium najniższej ceny, ale również kryterium kwalifikacji i doświadczenia.
 6. W toku badania i oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę: Kinga Kijak 62-510 Konin, ul. Makowa 2/28. Cena 90,00 zł.

 Danuta Kamińska
Kierownik MOPS w Golinie

 


 

Golina, 26 kwietnia 2021 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta na terenie gminy Golina
 2. Szacunkowa wartość zamówienia: Wartość brutto: 10 240,00 zł
 3. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Jolanta Dreslerska
 4. Data ustalenia wartości zamówienia 8 kwietnia 2021 r.
 5. Kryterium oceny ofert: kryterium najniższej ceny, ale również kryterium kwalifikacji i doświadczenia.
 6. W toku badania i oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę: Piotr Grochociński 62-510 Konin, ul. Wieniawskiego 7/1. Cena 90,00 zł.

 Danuta Kamińska
Kierownik MOPS w Golinie

 


Golina, 09 kwietnia  2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie
Plac Kazimierza Wielkiego 10
 62-590 Golina

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

            W związku z realizacją art. 18 ust. 1 pkt 3 i art.. 50 ust. 4, 5 oraz 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 ze zm.) i Zarządzenia nr 5/2017 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie z dnia 12.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania na następujące usługi:

specjalistyczne usługi opiekuńcze (pedagog specjalny)

Zapytanie ofertowe
zalacznik-nr-1-oferta cenowa
zalacznik-nr-2-oswiadczenie o spelnianiu kryteriow
zalacznik-nr-3-Klauzula informacyjna do rekrutacji
zalacznik-nr-4-Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych - rekrutacja

 

specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitant)

Zapytanie ofertowe
zalacznik-nr-1-oferta cenowa
zalacznik-nr-2-oswiadczenie o spelnianiu kryteriow
zalacznik-nr-3-Klauzula informacyjna do rekrutacji
zalacznik-nr-4-Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych - rekrutacja