Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko sprzątaczka w klubie dziecięcym pn.: „Kącik Skrzata” - Gminny Klub Malucha w Golinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko sprzątaczka  w klubie dziecięcym pn.: „Kącik Skrzata” -  Gminny Klub Malucha w Golinie

 

 

Dyrektor Gminnego Klubu Malucha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 

Pani Ewa Wożniak zam. Golina

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i doświadczeniem wymaganym do realizacji zadań na powyższym stanowisku.

  (-) Marika Koszal-Adamczyk, Dyrektor