Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko opiekun/opiekunka w klubie dziecięcym pn.: „Kącik Skrzata” - Gminny Klub Malucha w Golinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko opiekun/opiekunka w klubie dziecięcym pn.: „Kącik Skrzata” -  Gminny Klub Malucha w Golinie

 

Dyrektor Gminnego Klubu Malucha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane:

1. Pani Julita Borońska, zam. Golina

2. Pani Joanna Piniecka, zam. Przyjma, gm. Golina

3. Pani Emilia Rosiejewska, zam. Golina

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wszystkie Panie spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki wykazały się wiedzą i doświadczeniem wymaganym do realizacji zadań na powyższym stanowisku.

 

                                                                                                                                                                                              /-/Marika Koszal-Adamczyk, dyrektor