Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kucharz/kucharka w klubie dziecięcym pn.: „Kącik Skrzata” - Gminny Klub Malucha w Golinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko kucharz/kucharka w klubie dziecięcym pn.: „Kącik Skrzata” -  Gminny Klub Malucha w Golinie

 

Dyrektor Gminnego Klubu Malucha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 

Aneta Borecka, zam. Golina

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i doświadczeniem wymaganym do realizacji zadań na powyższym stanowisku.

/-/ Marika Koszal-Adamczyk, Dyrektor