Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko intendent/intendentka w klubie dziecięcym pn.: „Kącik Skrzata” - Gminny Klub Malucha w Golinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko intendent/intendentka  w klubie dziecięcym pn.: „Kącik Skrzata” -  Gminny Klub Malucha w Golinie

 

Dyrektor Gminnego Klubu Malucha informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 

Pani Marta Zamiatała, zam. Sługocin Kolonia, gm. Lądek

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą  i doświadczeniem wymaganym do realizacji zadań na powyższym stanowisku.