Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. obsługi budżetu

Informuję, iż  w otwartym i konkurencyjnym  naborze na w/w stanowisko urzędnicze  wybrana  została  Pani  Chojnacka – Nowaczyk Jolanta  zamieszkała  Golina

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Pani Jolanta Chojnacka - Nowaczyk wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku ds. obsługi budżetu.

 

Golina, 26.06.2020 r.

 

                 Burmistrz Goliny

             /-/ Mirosław  Durczyński