Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Klubu Malucha "Kącik Skrzata" z funkcją opiekuna

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

KANDYDATÓW  NA STANOWISKOPRACY 

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –

 Dyrektora Gminnego Klubu Malucha „Kącik Skrzata” z funkcją opiekuna,

 

Burmistrz Goliny informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana kandydatka::

Pani Marika Koszal-Adamczyk zamieszkała w Golinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marika Koszal-Adamczyk posiada doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku Dyrektora Gminnego Klubu Malucha „Kącik Skrzata” z funkcją opiekuna. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku. Wyniki przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzają wiedzę kandydatki.

 

 

                                                                                        Burmistrz Goliny

                                                                                    /-/ Mirosław Durczyński

 

Golina, 22.12.2020 r.