Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Klubu Malucha w Golinie z funkcją opiekuna.

 

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Klubu Malucha w Golinie z funkcją opiekuna.

Nabór jest realizowany w ramach projektu pn.: „Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica”, nr RPWP.06.04.01-30-0091/19-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1

Wzory oświadczeń- załącznik nr 2

Kaluzula informacyjna RODO - załącznik nr 3