Ochotnicza Straż Pożarna

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP

Członkowie Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP:
1. Prezes                    -  Mirosław Durczyński
2. Wiceprezes            -  Józef Perliński
3. Wiceprezes            -  Wojciech Miętkiewicz
4. Komendant gminy  -  Hubert Podlesiński
5. Z-ca komendanta   -  Dominik Kapuściński
6. Sekretarz               -   Kinga Szykowna
7. Skarbnik                -   Krzysztof Pyrz
8. Członek prezydium-  Marek Pilaczyk
9. Członek                  -  Sławomir Chamera
10. Członek                -  Włodzimierz Graniczny
11. Członek               -   Józef Michalak
12. Członek               -   Ryszard Ziarniak
13. Członek               -   Grzegorz Roszak
14. Członek               -   Henryk Nejman
 
Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego w Koninie:
1. Mirosław Durczyński
 
 
Delegaci na Zjazd Powiatowy ZOSPRP:
1. Miętkiewicz Wojciech,
2. Substelny Kazimierz.
 
Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSPRP:
1. Wróblewski Jerzy            - przewodniczący,
2. Herudziński Wiesław       - sekretarz
3. Mariusz Majewski            - członek
 
Zestawienie sił OSP- Prezesi:
1. Golina     - Dominik Kapuściński
2. Adamów - Włodzimierz Graniczny
3. Kawnice  - Jerzy Modelski
4. Kraśnica  - Karol Grabarczyk
5. Myślibórz - Mateusz Karnafel
6. Przyjma   - Ryszard Ziarniak
7. Radolina  - Wojciech Miętkiewicz
8. Rosocha  - Krzysztof Karczewski
9. Spławie   - Krystian Kwitowski
10. Węglew - Zdzisław Galant.
 
Zestawienie sił OSP- Naczelnicy:
1. Golina     -  Piotr Roszak
2. Adamów - Przemysław Niemiec
3. Kawnice  - Andrzej Bartczak
4. Kraśnica  - Grzegorz Roszak
5. Myślibórz - Dawid Puszkarek
6. Przyjma   -   Sławomir Chamera
7. Radolina  - Norbert Nowak
8. Rosocha  - Henryk Nejman
9. Spławie    - Krystian Świątek
10. Węglew - Patryk Rutkowski.