Centrum Usług Wspólnych

Dane adresowe

Centrum Usług Wspólnych w Golinie
 
ul.Kopernika 12
62-590 Golina
 
tel.: (63) 249-36-27
             
e-mail: cuwgolina@wp.pl 
 
Kierownik: Emilia Bajdek