Poniedziałek, 18 listopad. Imieniny Anieli i Romana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Burmistrz

News
Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński
53 lata, żonaty, troje dzieci


Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w kwartale - narad z udziałem pracowników celem określenia zadań działania Urzędu,
 • koordynowanie działalności stanowisk pracy Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych,
 • nadzór nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnianie swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady Miejskiej,  pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kinga Szykowna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/02/2005 09:01:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: (03/03/2009 12:16:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (10/12/2014 14:08:19)
Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Listopad 2019
N P W S C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Listopad 2019