Poniedziałek, 22 lipiec. Imieniny Magdaleny i Bolesława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

W dniu 12 czerwca br. Burmistrz Gminy Golina wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina.  Środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Warto podkreślić, iż z powiatu konińskiego jest to jedyna inwestycja, która otrzymała wsparcie.

Całkowita wartość projektu to 4 413 713,51 zł, zaś dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa to 3 750 088,23 zł.

Inwestycja obejmuje dwa priorytetowe zadania:

1.Rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie.

Zakres projektu obejmuje: zagospodarowanie układu przestrzennego i komunikacyjnego, nowe nasadzenia, montaż elementów wyposażenia, małej architektury, oświetlenia, letniej sceny z pergolą, wymiany urządzeń na placu zabaw, ścieżki edukacyjnej.

 

  • 2 Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty.                    

Podjęte działania przyczynią się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia skali występowania zjawisk kryzysowych, poprawy atrakcyjności kulturowo-turystycznej gminy, wzrostu przedsiębiorczości, ułatwienia dostępu do obiektów, poprawy jakości życia mieszkańców, rozszerzenia oferty kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, utworzenia miejsca aktywności lokalnej, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej. W Gminie brakuje odpowiednio zagospodarowanych miejsc, które mogłyby być wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjno – kulturalnych, a także istnieje potrzeba przeznaczenia wyremontowanych pomieszczeń na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie.

Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2020.

  

 

Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Lipiec 2019
N P W S C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
  Lipiec 2019