Niedziela, 17 listopad. Imieniny Grzegorza i Salomei.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Gazyfikacja gminy Golina

 

Jednym z głównych problemów z jakimi borykała się Gmina Golina to niedostateczne wyposażenie terenu gminy w infrastrukturę techniczną, zły jej stan techniczny lub jej całkowity brak jak w przypadku sieci gazowej. W celu minimalizacji tych niekorzystnych zjawisk władze Gminy Golina opracowały „Strategię rozwoju gminy Golina na lata 2003-2012". Jednym z punktów tej strategii była m.in. gazyfikacja gminy przewidziana na lata 2005-2011.

We współpracy z firmą Avrio Media Sp. z o.o. z Kostrzyna Wlkp. powstała koncepcja budowy gazociągu przesyłowego i rozdzielczego w naszej Gminie. Z koncepcji powstał projekt pn. Budowa sieci gazowej w gminie Golina", który dzięki staraniom Spółki Avrio Media otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja projektu pozwoliła na doprowadzenie infrastruktury gazowej do całkowicie niezgazyfikowanej Gminy. Infrastruktura gazowa jest alternatywą dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz obiektów użyteczności publicznej Gminy Golina w wyborze źródła ogrzewania dla swoich domostw, firm i obiektów. Nowo wybudowana sieć gazowa pozwoli korzystać z „czystej energii" i konkurencyjnej cenowo w stosunku do innych surowców opałowych. Wybudowana sieć gazowa pozwoli m.in. poszerzyć tereny pro rozwojowe, pozwoli na przyszłościowe zgazyfikowanie tych miejscowości w Gminie, które bez realizacji niniejszego projektu nie miałyby stworzonych warunków technicznych na ich przyłączenie.

Nowo wybudowana sieć gazowa rozciąga się od stacji gazowej w Kraśnicy przez miejscowości Kraśnica Kolonia, Węglew, Węglew Kolonia, Golina Kolonia, Golina aż do miejscowości Barbarka.  Wewnątrz miejscowości Kraśnica Kolonia, Węglew, Węglew Kolonia oraz Golina wybudowano sieć rozdzielczą poszerzając w ten sposób dostęp do sieci gazowej. W wyniku realizacji projektu wybudowano 30,6 km sieci gazowej oraz wybudowano 116 przyłączy gazowych w tym 7 szt do obiektów użyteczności publicznej (gminne) oraz 2 bloków.

Objęte projektem zadanie inwestycyjne należy do do najważniejszych działań pod względem efektywności technicznej i środowiskowej na terenie Gminy. Dzięki nowej infrastrukturze gazowej i coraz szerszemu korzystaniu z czystej energii nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki do rozwoju firm działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Zainteresowanych przyłączeniem się do sieci gazowej zapraszamy do kontaktu z firmą Avrio Media z Kostrzyna Wlkp. pod numerem telefonu: 61 875 39 68 lub do odwiedzenia strony internetowej Spółki, gdzie znajdą szczegółowe informacje o tym, w jakich miejscach można się przyłączyć do sieci gazowe, jakie koszty są z tym związane o potencjalnych rozbudowach sieci gazowej -

http://www.avriomedia.pl/pl/aktualnosci/gazyfikacja_gminy_golina.html

Nowo powstała sieć gazowa będzie miała bezpośrednie wpływ na środowisko naturalne w naszej Gminie poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania. Duży wpływ na to ma jednak liczba odbiorców tego czystego paliwa. Wybudowana sieć gazowa to nie tylko czyste powietrze, ale również alternatywa w wyborze sposobu ogrzewania a im większa liczba odbiorców tym większe efekty ekologiczne i większe zainteresowanie obszarem naszej Gminy, jako obszarem turystycznym, inwestycyjnym oraz przyjaznym zamieszkaniu.

1

2

3

4

 

5

 

 

Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Listopad 2019
N P W S C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Listopad 2019