Poniedziałek, 23 wrzesień. Imieniny Tekli i Bogusława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Obsługi Mieszkańca Gminne Centrum Informacji
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r.

 

W związku z zarządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Komisarz Wyborczy w Koninie na podstawie  art. 178 § 1 Kodeksu Wyborczego zobowiązany jest w terminie do dnia 22 września 2014 r. powołać Gminne, Miejskie i Powiatowe Komisje Wyborcze.

W związku z powyższym Komisarz Wyborczy wzywa, aby Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych zarejestrowanych przez  Komisarza Wyborczego w Koninie, najpóźniej w terminie do dnia 17 września 2014 r. do godz. 15.30 dokonali zgłoszenia kandydatów do pracy w terytorialnych komisjach wyborczych, wyznaczonych spośród wyborców wpisanych do rejestru wyborców właściwej gminy/miasta.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie przy Al. 1 Maja 7 pok. 315 w godzinach urzędowania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

W wypadku wysłania zgłoszeń przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Koninie.

 

                                                                        Komisarz Wyborczy

                                                                            w  Koninie

 

                                                                        /-/ Karol Skocki

Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019