środa, 29 styczeń. Imieniny Zdzisława i Franciszka.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Obsługi Mieszkańca Gminne Centrum Informacji
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 Uroczyste zawarcie umowy pomiędzy Mirosławem Durczyńskim, Burmistrzem Goliny a Panem Zbigniewem Rybickim, pełnomocnikiem firmy IZBRUK Maciej Rybicki - Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie miało miejsce w dniu 5 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie. Wartość robót budowlanych   wyniesie: 2 223 154,53 zł brutto. Prace budowlane zostaną zakończone do 15 listopada 2020 roku.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Projektu pt. Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, nr RPWP.09.02.01-30-0080/17-00, w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zainteresowanych zakresem prac, które planowane są do realizacji zapraszamy do zapoznania się dokumentacją przetargową zamieszczoną na naszej stronie w zakładce Przetargi.

Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Styczeń 2020
N P W S C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
  Styczeń 2020