Poniedziałek, 19 listopad. Imieniny Elżbiety i Seweryna.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015

Burmistrza Goliny

z dnia 13 lipca 2015 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) zarządzam, co następuje:

  § 1

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 upływa z dniem 15 września 2015 r.

§ 2

Wykonanie zarzadzenia powierza się Dyrektorom placówek oświatowych na terenie gminy Golina oraz Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Golinie.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Goliny

 Mirosław Durczyński

 

Do pobrania:

Wniosek  + wyjaśnienia

Wniosek (osoba niepełnosprawna)   + wyjaśnienia

Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Listopad 2018
N P W S C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
  Listopad 2018  
Loga