Poniedziałek, 09 grudzień. Imieniny Wiesławy i Leokadii.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

INFORMACJA

 

W związku z realizacją usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy informuję, że zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina, urządzeniami przewidzianymi do zbierania odpadów komunalnych (zmieszane) są pojemniki natomiast worki przeznaczone są do selektywnej zbiórki (odpady komunalne segregowane).

Ponadto na podstawie § 2 ust. 1 w/w Regulaminu, zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym w przypadku wystawienia do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w najbliższym terminie w worku a nie w pojemniku, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  w Golinie będzie zmuszony poinformować o postępowaniu niezgodnym z zasadami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina Urząd Miejski w Golinie.

Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Grudzień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  Grudzień 2019