Poniedziałek, 20 styczeń. Imieniny Fabiana i Sebastiana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 „Bezpieczne Życie Seniorów"

Skuteczne zapobieganie zachowaniom aspołecznym , w szczególności skierowanym przeciwko seniorom, jest ważnym obszarem naszych wspólnych działań. Występujące w życiu codziennym zagrożenia uzasadniają konieczność realizacji przedsięwzięć, które pozwolą efektywnie zapobiegać pojawianiu się negatywnych zjawisk dotykających tę grupę społeczną.

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo seniorów, dążąc do wsparcia ich aktywności w przedmiotowym zakresie, opracowano program „Bezpieczne Życie Seniorów", którego głównym założeniem jest stworzenie koalicji zrzeszającej administrację publiczną, w tym samorządową, organizacje społeczne i irme podmiotu celem podjęcia działań wspierających seniorów. Istotą tego przedsięwzięcia jest rozwijanie świadomości społecznej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu spotkania na terenie Państwa gminy z osobami powyżej 65 roku życia będących w kręgu osób zagrożonych zachowaniami aspołecznymi skierowanym przeciwko nim.

Zachęcając Państwa do udziału w programie wyrażamy przekonanie, że Nasze wspólne zaangażowanie w jego realizacje przyniesie wymierne efekty w kształtowaniu bezpiecznych postaw i zachowań wśród seniorów, a polityka prewencyjna ,opierająca się na przeciwdziałaniu zagrożenia życia codziennego, przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa. Spotkanie w gminie Golina odbędzie się w Bibliotece w dniu 26.03.2015 w godz. 10:00-12:00

Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Styczeń 2020
N P W S C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
  Styczeń 2020