Niedziela, 20 maj. Imieniny Bernarda i Bazylego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News
List do mieszkańców w sprawie jakości powietrza w Gminie Golina
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (16/05/2018 12:10:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (16/05/2018 12:10:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (16/05/2018 12:10:36)
Poziomy do 2017

 

Poziomy do 2017 

1.     Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

2013r. - 69% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2014r. - 83% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2015r.-  53% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2016r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

2017r.-     0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

 

2.      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów  komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

2013r. -   11,6% (wymagany poziom co najmniej 12%)

2014r. -   21%    (wymagany poziom co najmniej 14%)

2015r. -   27%    (wymagany poziom co najmniej 16%)

2016r. -    33%    (wymagany poziom co najmniej 18%)

2016r. -    38%    (wymagany poziom co najmniej  20%)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (26/04/2018 11:22:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (26/04/2018 11:23:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (26/04/2018 11:23:44)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golina za 2017 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (26/04/2018 11:19:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (26/04/2018 11:20:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (26/04/2018 11:20:41)
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2018

 

HARMONOGRAMY 2018 

SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE (POPIOŁY)- DO POBRANIA 

SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE, ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ZUŻYTE OPONY Z GOSP. DOMOWYCH,ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIODEGRADOWALNE) - DO POBRANIA   

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE - DO POBRANIA 

 

   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (30/12/2017 17:43:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (30/12/2017 17:44:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (16/05/2018 10:38:49)
WNIOSEK O UDZIELENIE / ZMIANĘ ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY GOLINA

Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Golina pobierz

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (14/07/2017 15:23:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (14/07/2017 15:23:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (01/08/2017 14:52:59)
WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Od 1 lipca 2017r. wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (30/06/2017 14:06:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (30/06/2017 14:07:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (30/06/2017 14:07:33)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golina za 2016 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (26/04/2017 13:53:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (26/04/2017 13:54:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (01/08/2017 14:53:16)
Informacja Burmistrza Goliny

 Informacja Burmistrza Goliny

 

  Szanowni Mieszkańcy,

 

od stycznia 2016 roku w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązkiem mieszkańców jest również segregacja popiołu. Jest to szczególnie ważne z uwagi na różnicę w cenie pomiędzy zagospodarowaniem odpadów zmieszanych a popiołu. Koszt za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w 2017 roku wzrósł z 272,00 zł brutto do 345,60 zł brutto za tonę, natomiast koszt zagospodarowania tony popiołu wynosi obecnie 132,84 zł brutto. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie uznaje niższą cenę jedynie dla popiołu, w którym nie znajdują się inne odpady, więc w terminie odbioru popiołów z palenisk domowych należy wystawiać jedynie pojemnik z czystym popiołem.

W ostatnim czasie nagminnie zdarzały się sytuacje niewłaściwej segregacji tworzyw sztucznych, papieru, szkła, odpadów biodegradowalnych, a zwłaszcza popiołu. Każda nieprawidłowość w zakresie segregowania wpływa na podniesienie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych i może doprowadzić do wzrostu stawki opłaty w naszej gminie. Obecnie kwoty te wynoszą 9,00 zł/osobę (selektywnie) oraz 19,00 zł/osobę (nieselektywnie).

Aby uszczelnić system od lutego 2017 roku są prowadzone kontrole dotyczące:

-        prawidłowej segregacji odpadów,

-        pochodzenia odpadów oddawanych jako odpady z gospodarstw domowych,

-       weryfikacji osób faktycznie zamieszkujących w nieruchomości w odniesieniu do liczby osób zgłoszonych w deklaracji,

-        sprawdzenia niezgłoszonych nieruchomości,

-        wyposażenia nieruchomości w pojemnik.

Wobec osób dopuszczających do zaburzenia segregacji oraz osób pozorujących segregowanie (deklarujących selektywną zbiórkę odpadów jedynie w celu uniknięcia wyższej opłaty, natomiast faktycznie nie segregujących odpadów, a mianowicie odstawiających zbyt małą ilość odpadów wysegregowanych w stosunku do odpadów zmieszanych wystawionych w pojemniku), zostaną wszczęte postępowania określające wyższą stawkę tj. za niesegregowane odpady komunalne.
           Przypominam, że właściciel nieruchomości w terminie 14 dni  ma obowiązek zgłosić zmiany w nieruchomości wpływające na wysokość opłaty, które dotyczą sposobu zbierania i oddawania odpadów oraz zamieszkałych osób tj. urodzenia, powrót ze studiów/ z zagranicy, przybycie kolejnych członków rodziny, zgon mieszkańca, fakt zamieszkania w nieruchomości, przyjazd lub wyjazd najemców.

 

                         Uczciwe korzystanie z systemu wpływa na dobro wszystkich mieszkańców!

   Z poważaniem

/-/ Mirosław Durczyński

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (10/02/2017 09:31:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (10/02/2017 09:31:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (10/02/2017 09:43:22)
Harmonogram wywozu nieczystości w 2017r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2017
 
 
 

W przypadku dnia wolnego segregowane odpady kumunalne odbierane będą tak jak dotychczas -  w nastepnym dniu roboczym.

 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Golina:  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie

ul.Parkowa 6

62-590 Golina

tel. (63) 241-80-54

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (04/01/2017 12:47:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (04/01/2017 12:47:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (04/01/2017 12:55:43)
Nowy wzór deklaracji

 

NOWY WZÓR DEKLARACJI

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIII_108_2016 z dnia 14.07.2016 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załącznik

DEKLARACJA (wersja edytowalna)

WZÓR  deklaracji wypełnionej - odpady selektywne

WZÓR  deklaracji wypełnionej - odpady nieselektywne

 

 1

Do pobrania -ulotka

 

Ulotka - Jak segregować odpady?

 

1

2

                                                                                              

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (26/07/2016 08:26:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (26/07/2016 08:26:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (22/09/2016 13:21:21)
Informacja o poziomach

INFORMACJA

o osiągniętych przez Gminę Golina oraz podmioty odbierające odpady komunalne                    
od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku.

 

1.       Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

2013r. - 69% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2014r. - 83% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2015r.-  53% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2016r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

 

2.      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

2013r. -   11,6% (wymagany poziom co najmniej 12%)

2014r. -   21%    (wymagany poziom co najmniej 14%)

2015r. -   27%    (wymagany poziom co najmniej 16%)

2016r. -   33%    (wymagany poziom co najmniej 18%)

 

Podstawa :

 art.3 ust.1 pkt 9 lit. c ustawy z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 250)


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (28/04/2016 11:02:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (28/04/2016 11:02:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (04/04/2017 14:52:11)
Opłata za gospodarowanie odpadami

1


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (18/03/2016 11:38:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (18/03/2016 11:38:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (18/03/2016 11:39:24)
Wyniki wody
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (10/02/2016 12:16:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (10/02/2016 12:16:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (28/04/2016 11:05:26)
Obowiązujące akty prawa miejscowego

 

Obowiązujące akty prawa miejscowego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_52_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina

Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_53_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi
 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_54_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_55_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 ... ...  - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (01/12/2015 11:44:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (01/12/2015 11:44:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (28/04/2016 11:05:13)
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY GOLINA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY GOLINA

 

Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych,

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 6

62-590 Golina

tel. (63) 2418 054

 

Podmiot zagospodarowujący odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe):

 

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

ul. Sulańska 13

62-510 Konin

 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne - przedsiębiorcy wpisani
do Rejestru Działalności Regulowanej

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres/oznaczenie siedziby

1.

Zakład Oczyszczania Terenu "BAKUN" Andrzej Bakun

Roztoka 6 
62-513 Krzymów

2.

Eko-Skórtex Gizałki
Sp. z o.o.

ul. Malinowa 24 g
Piotrowice
62-400 Słupca

3.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"  Sp. Jawna Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz

ul. Łódzka 19
62-800 Kalisz

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

ul. Bażancia 1a 
62-800 Kalisz

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 6  
62-590 Golina

6.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. M. Dąbrowskiej 8    
62-500 Konin

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21   
62-540 Kleczew

8.

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13
  54-530 Wrocław

9.

Agencja Handlowo - Usługowa  "MAXPERT" Maciej Zaradzki

ul. Kolejowa 1c  
  62-510 Konin

10.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10 
62-561 Ślesin

11.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 39 
62-610 Sompolno

 

Podstawa:  art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (08/09/2014 13:19:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (08/09/2014 13:19:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (11/01/2017 11:22:39)
Informacja Starostwa Powiatowego w Koninie
INFORMACJA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - GOSPODAROWANIE ODPADAMI
(ZBIERANIE, ODZYSK, UNIESZKODLIWIANIE)
 
 
 
  
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Jóźwiak (08/08/2014 14:34:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Jóźwiak (08/08/2014 14:35:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (21/07/2015 09:30:37)
Jak i kiedy płacić za wywóz nieczystości?

        JAK  I KIEDY PŁACIĆ ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ?!

 

 Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, w następujących terminach:
1) do 15 marca, płatne za styczeń, luty, marzec danego roku;
2) do 15 maja, płatne za kwiecień, maj, czerwiec danego roku;
3) do 15 września, płatne za lipiec, sierpień, wrzesień danego roku;
4) do 15 listopada, płatne za październik, listopad, grudzień danego roku.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_54_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


 

 

Wpłat dokonujemy bez uprzedniego wezwania:

-  w Kasie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pok. nr 4)

  lub

-  na indywidualny rachunek bankowy 


 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (03/07/2013 11:56:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (03/07/2013 11:56:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (14/03/2016 11:49:44)
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo

            W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 roku informujemy, iż odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą publikowane na stronie internetowej www.golina.pl.

            Zapytania w sprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi można kierować na dres b.szymczak@golina.pl. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania zostaną opublikowane są poniżej.

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi

 

1. Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2012, poz. 391).

 

2.  Czy Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki na zmieszane odpady komunalne i pozostałości z segregacji, w ramach opłaty?

Biorąc pod uwagę, iż wielu mieszkańców posiada własne pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz z uwagi na fakt, iż przedsiębiorcy świadczący dotychczas usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie naszej gminy, zaproponowali możliwość wykupienia w atrakcyjnych cenach dzierżawione pojemniki uznano, iż niezasadne byłoby zakupywanie pojemników w ramach opłaty wnoszonej przez Mieszkańców. Ewentualna decyzja o wyposażeniu nieruchomości w ramach uiszczanej opłaty spowodowałaby konieczność podniesienia stawki.

 

3.  Na czym będzie polegało selektywne zbieranie odpadów komunalnych w nowym systemie?

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych będzie polegało na wydzieleniu z wszystkich odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwie domowym kliku frakcji odpadów, tj. papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz umieszczeniu ich w odpowiednich workach, tj.

a)   worek niebieski: przeznaczony na makulaturę (papier i tektura);

b)   worek żółty: przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku) oraz na drobny metal w tym opakowania z blachy stalowej i aluminiowej;

c)    worek zielony: przeznaczony na odpady opakowaniowe szklane;

d)   worek czarny: przeznaczony na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

 

4. Kto dostarczy mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki?

 W worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyposaży właścicieli nieruchomości przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu.

 

5.  Czy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy ujmować osobę zameldowaną na terenie gminy ale na stałe przebywającą poza granicami kraju?

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punkcie 26.1, należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (w tym również osoby, które nie są zameldowane ale zamieszkują pod tym adresem). W sytuacji gdy osoba zameldowana na stałe przebywa poza granicami kraju, nie należy jej ujmować w deklaracji.

 

6.   W jakich terminach należy dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami?

W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określając częstotliwość płatności opłaty, tj. raz na miesiąc. Ponadto ustalono, że pierwszą wpłatę należy uiścić do dnia 15 lipca 2013 roku, zaś każda kolejna płatność winna nastąpić do 10-tego każdego miesiąca, tj. do 10 sierpnia, 10 września, 10 października, 10 listopada, 10 grudnia, itd. Wpłat dokonujemy bez uprzedniego wezwania w Kasie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pok. nr 4) lub na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie, nr 74 8530 0000 0700 0619 2000 0120.

 

7.   Co oznacza opakowanie wielomateriałowe i do którego worka mam je segregować?

 Opakowanie wielomateriałowe (tzw. wielowarstwowe) to  opakowanie wytworzone z co najmniej dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić  w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych. Przykładem opakowania wielomateriałowego jest karton po mleku lub soku. Opakowanie wielomateriałowe należy wkładać do żółtego worka razem z tworzywami sztucznymi i drobnym metalem.

 

8. Czy wszyscy mieszkańcy gminy dostali formularz deklaracji i informację o zmianach?

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z informacją o systemie były dostarczane mieszkańcom naszej Gminy.Nadmienić należy, że formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niezbędne informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym ulotka informacyjna są dostępne do pobrania na tronie www.golina.pl (zakładka Zielona Golina).

 

9. Czy i w jaki sposób mogę tę deklarację jeszcze złożyć?

Tak, osobiście w Urzędzie Miejskim w Golinie ul. Nowa 1, 62-590 Golina od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.  od 7.30 do 15.30, lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres.

 

10. Czy dla mojego miejsca zamieszkania (dop. miejscowość w Gminie Golina) jest przewidziana selekcja odpadów?

W ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wszyscy mieszkańcy, zamieszkujący każdą miejscowość znajdującą się na terenie Gminy Golina mają możliwość selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych.

 

11. Kwestia wyrzucania popiołu: wg punktu 1.3.4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/137/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 28 grudnia 2012 r. "właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować
co najmniej 40 l. pojemnikiem na osobę oraz osobnym pojemnikiem na popiół". Skoro w piecu wytwarzam tylko popiół na który mam mieć "osobny pojemnik", po co muszę dysponować co najmniej 40l pojemnikiem na osobę skoro segreguję odpady?Jakiego koloru muszę mieć kosz na popiół?

W zależności od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz sposobu gromadzenia odpadów, właściciele nieruchomości powinni zapewnić sobie pojemnik na odpady
o odpowiedniej pojemności. Przy założeniu, że odpady będą gromadzone w sposób selektywny a pozostałości z selekcji odpadów będą stanowiły tylko popiół, właściciel nieruchomości może posiadać tylko jeden główny pojemnik. Nie ma wymogu co do określonego koloru pojemnika.

 

12. Czy na odpady biodegradowalne zamiast worka mogę mieć pojemnik plastikowy, i czy odchody psie też mam do niego wrzucać? Jeśli nie proszę o informację, do którego pojemnika mam wrzucać odchody po zwierzętach domowych?

Dopuszcza się gromadzenie odpadów biodegradowalnych w plastikowym pojemniku. Odchodów psich nie należy gromadzić w pojemniku (worku) przeznaczonym na odpady ulegające biodegradacji. Odchody zwierzęce nie są odpadami komunalnymi.

 

13. Gdzie mam składować zużyte pampersy po mojej córeczce; do niebieskiego pojemnika/worka nie można wrzucać zabrudzonego, tłustego papieru, papierów higienicznych, podpasek, pieluch; kolejny worek zielony, do którego nie można wrzucać ceramiki (porcelana, fajans, talerze, doniczki), luster, lamp fluorescencyjnych, szklanych opakowań po lekach i chemikaliach z zawartością, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), czy szyb samochodowych; worek/pojemnik czarny, do którego nie należy wrzucać: mięsa, resztek jedzenia, pampersów oraz niedopałków - co mamy z tym zrobić?

 

W ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie Gminy Golina od 1 lipca 2013 roku, odpady komunalne gromadzone są w następujący sposób:

1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) powinny być gromadzone w tzw. głównym pojemniku, w którym należy umieszczać również pozostałości z selektywnej zbiórki, np. pampersy oraz inne odpady komunalne powstałe w wyniku bytowania człowieka, których nie można umieścić w workach do selektywnej zbiórki. W tym pojemniku można umieszczać również odpady popiołu i żużlu pochodzące z palenisk domowych.

2. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, powstałych w gospodarstwach domowych służą worki, tj.

2.1  worki niebieskie - przeznaczone na makulaturę (papier i tektura).

Do worków w kolorze niebieskim należy wkładać:  (niezabrudzone, niezatłuszczone) gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, torby i worki papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych surowców;

Do worków w kolorze niebieskim nie wrzucamy: opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faxowego, papieru przebitkowego, pieluch, kalki technicznej, papierów higienicznych, tapet, worków po materiałach budowlanych.

2.2  worki żółte - przeznaczone na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal w tym opakowania z blachy stalowej i aluminiowej.

Do worków w kolorze żółtym wrzucamy: tworzywa sztuczne tj. butelki typu PET (plastikowe), opakowania po chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, tace i połamane miski, torebki, worki i reklamówki foliowe, kubki po jogurtach, margarynie, kefirze, śmietanie, opakowania wielomateriałowe (tzw. wielowarstwowe) tj. kartony po mleku, kartoniki po sokach oraz odpady opakowaniowe metalowe, tj. opakowania z blachy stalowej i aluminiowej (np. puszki po konserwach, puszki po napojach itp.) drobny złom żelazny, metale kolorowe oraz kapsle, opakowania ciśnieniowe po aerozolach i sprayach (np. po dezodorantach).

Do worków w kolorze żółtym nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (np. samochodowych) i smarach, opakowań po lekach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu, odpadów pochodzenia medycznego, puszek i pojemników po farbach i lakierach opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, baterii, metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

2.3  worki zielone - służące do gromadzenia odpadów szklanych (szkło bezbarwne i kolorowe);

Do worków w kolorze zielonym wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach. Szkło zbierane selektywnie (w worku) nie musi być z podziałem na kolory.

Do worków w kolorze zielonym nie wrzucamy: szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, lam neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, kineskopów, szkła żaroodpornego, doniczek, szyb samochodowych, szkła okularowego.

2.4  worki czarne - przeznaczone na odpady komunalne ulegające biodegradacji.

Do worków lub pojemników w kolorze czarnym wrzucamy: odpady kuchenne, liście, trawę, kwiaty, resztki roślin ciętych i doniczkowych, wióry z drewna i słomy.

Do worków lub pojemników w kolorze czarnym nie wrzucamy: popiołu i żużlu z palenisk, kamieni.

3.      Powstałe w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne np. przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych (nie umieszczać tych odpadów w tzw. głównym pojemniku) oraz nieodpłatnie dostarczać do aptek na terenie Gminy Golina (Apteka Floriańska w Golinie, ul. Strażacka 7 oraz Apteka w Kawnicach). Ponadto odpady problematyczne (np. farby, chemikalia, rozpuszczalniki, środki chwasto- i owadobójcze- oraz opakowania po nich a także żarówki, lampy fluorescencyjne, można nieodpłatnie dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pszok) w Golinie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie, ul. Parkowa 6, tel. (63) 2418 054. Zużyte baterie (np. paluszki, baterie z telefonów komórkowych) można wrzucać do specjalnych pojemników w punktach handlowych oferujących w sprzedaży tego rodzaju asortyment lub dostarczać do w/w pszok.

4.      Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany będzie dwa razy w roku, w terminach określonych harmonogramem po uprzednim telefonicznym powiadomieniu. W miarę potrzeby odpady
te również można nieodpłatnie dostarczyć do w/w punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5.      Szczegółowy opis postępowania z odpadami komunalnymi określają uchwały Rady Miejskiej w Golinie oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina, które dostępne są na stronie internetowej www.golina.pl w zakładce Zielona Golina.

 

14. Czy popiół wrzucać do pojemnika na odpady mieszane?

Popiół i żużel pochodzące z palenisk domowych nie są odpadem zbieranym selektywnie dlatego te odpady wrzucamy do pojemnika z  niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, do tzw. pojemnika głównego.

 

15.  Czy z butelek trzeba zdejmować metalowe nakrętki oraz czy trzeba  zdejmować z butelek metalowe pozostałości po nakrętkach?

W ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do zielonego worka na szkło segregujemy butelki i słoiki oraz szklane opakowania po kosmetykach. Metalowa nakrętka, kapsel, „obrączka" lub metalowe wieczko ze słoika powinno zostać zdjęte (odkręcone)
ze szklanego opakowania i umieszczone w odpowiednim worku koloru żółtego. Jeśli z butelki nie można usunąć drobnego elementu np. metalowej „obrączki" lub przytwierdzonej naklejki wówczas dopuszcza się aby butelka została umieszczona w worku na szkło razem z tym elementem. 

 

16. W związku z tym, że musimy sobie sami kupić pojemnik (średni koszt to około 150 zł) może gmina zwolniła by nas z kilku miesięcznych opłat za wywóz odpadów?

Obowiązujące przepisy nie przewidują w takim zakresie zwolnień.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (25/03/2013 15:16:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (25/03/2013 15:16:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (14/03/2016 11:58:55)
Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Maj 2018
N P W S C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  Maj 2018  
Loga