środa, 22 sierpień. Imieniny Cezarego i Tymoteusza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News
Przedsiębiorco, ZUS przyjmuje wnioski o dofinansowanie do projektów poprawiających warunki pracy

Informacja prasowa

 

Przedsiębiorco, ZUS przyjmuje wnioski o dofinansowanie do projektów poprawiających warunki pracy

 

Na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy przeznaczone jest 50 mln zł. Wnioski do ZUS można składać do 23 sierpnia br. Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa i liczbę zatrudnionych w nim osób.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania

 

Jeśli przedsiębiorca nie zalega z opłacaniem składek do ZUS oraz podatków, jego firma nie jest w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie korzystała z dofinansowania z ZUS – może złożyć wniosek
o dofinansowanie.

 

Dofinansowanie na projekty inwestycyjne i doradcze

 

ZUS dofinansuje zarówno projekty inwestycyjne jak i doradcze. Projekty inwestycyjne dotyczą podniesienia bezpieczeństwa technicznego w bezpośrednim otoczeniu pracowników. Może to być np. zakup urządzeń oczyszczających powietrze, instalacja osłon do niebezpiecznych maszyn i urządzeń czy też zakup środków ochrony indywidualnej. W przypadku projektów doradczych ZUS dofinansowuje działania mające pomóc przedsiębiorcom ocenić zagrożenia występujące w miejscu pracy. Polega to np. na przeprowadzeniu pomiaru hałasu, wibracji i zapylenia. Wnioskujący może połączyć projekt inwestycyjny z doradczym.

 

Wszystkie złożone w terminie wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz ocenione pod kątem poprawy BHP w zakładzie, redukcji oddziaływania czynników szkodliwych takich jak hałas czy zanieczyszczenia oraz zapewnienia ochrony przed wpływem szkodliwych substancji chemicznych i biologicznych.

 

Warunki uczestnictw w konkursie można znaleźć na stronie internetowej ZUS

 

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/zaklad-ubezpieczen-spolecznych-oglasza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-poprawiajacych-warunki-pracy_/1717093

 

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (08/08/2018 11:20:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (08/08/2018 11:20:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (08/08/2018 11:20:16)
Dyżur ekspercki

Bydgoszcz, 31 lipca 2018 r.

 

Informacja prasowa

 

Dyżury eksperckie ZUS

II Oddział ZUS w Poznaniu przygotował dyżur ekspercki na temat- sposobu ustalania emerytury i zasad oraz możliwości jej podwyższania. Naszych ekspertów będzie można zapytać m.in.:

·         Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura?

·         Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

·         Jak zwiększyć wysokość emerytury?

 

Na te i wiele innych pytań związanych ze świadczeniami emerytalnymi, odpowiedzą eksperci ZUS podczas dyżurów telefonicznych, które odbędą się w godz. 9.00-11.00 w następujących terminach:

·         Poznań–2 sierpnia pod nr. tel. 61 87 45 483

·         Gniezno–6 sierpnia pod nr.  tel. 61 424 05 66

·         Konin–8 sierpnia pod nr. tel. 63 246 67 41

 

 

 

Serdecznie zapraszamy.

 


Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (02/08/2018 13:07:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (02/08/2018 13:07:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (02/08/2018 13:23:01)
PUE ZUS

Szefie, czy masz PUE ZUS?

 

Jeśli jesteś wśród 8 tys. pracodawców w województwie, którzy powinni obowiązkowo założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS i jeszcze tego nie zrobiłeś, to z tym nie zwlekaj i zrób to jak najszybciej. Zatrudniając powyżej 5 pracowników, obowiązkowo musisz mieć profil na PUE. Jeśli masz mniejszą firmę, po prostu warto mieć PUE.

 

W województwie wielkopolskim na 35 tys. płatników mających obowiązek posiadania PUE, profil posiada już 27 tys. przedsiębiorców. Jednak ok. 20 procent z nich ciągle konta na platformie nie założyło. W kontekście wprowadzania elektronicznych zwolnień lekarskich, posiadanie przez pracodawcę profilu na PUE jest bardzo istotne.

 

Obecnie lekarze mogą wystawiać zarówno papierowe jak i elektroniczne zwolnienia. Od 1 grudnia 2018 r. natomiast lekarz wystawi już tylko elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-zla). Zaświadczenia w formie elektronicznej są przekazywane on-line tylko temu pracodawcy, który ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli pracodawca pacjenta nie ma profilu na PUE ZUS, lekarz wręcza pacjentowi wydruk zwolnienia, a pracownik musi je dostarczyć do swojego szefa.

 

Pracodawcy, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 ubezpieczonych mają  obowiązek posiadać profil na PUE. Mniejsi płatnicy również mogą z tego profilu korzystać, aby ułatwić pracę sobie, lekarzowi, a także powrót do zdrowia swojemu pracownikowi.

 

Pracodawców zainteresowanych założeniem konta na PUE zapraszamy na szkolenia. Harmonogram szkoleń dostępny na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „szkolenia”.

 

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (25/07/2018 09:26:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (25/07/2018 09:26:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (25/07/2018 09:27:27)
Bezpłatne szkolenia w Inspektoracie ZUS w Koninie w lipcu i sierpniu 2018 r.
Bezpłatne szkolenia w Inspektoracie ZUS w Koninie w lipcu i sierpniu 2018 r. 

Informacja o szkoleniach - do pobrania

Szkolenie w Koninie

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (06/07/2018 11:06:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (07/07/2018 21:06:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (07/07/2018 21:07:25)
Ulga na start– przedsiębiorco wybierz świadomie!

 

Informacja prasowa

Ulga na start– przedsiębiorco wybierz świadomie!

Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z „ulgi na start”? Zrób to świadomie. Pamiętaj, że masz wybór. Korzystając z ulgi przez sześć miesięcy nie zapłacisz składek na ubezpieczenie społeczne, ale w tym czasie nie będziesz też miał prawa do zasiłku chorobowego, a na Twoim koncie emerytalnym nie odłoży się ani złotówka. Podejmij decyzję świadomie.

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, czyli przez sześć miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli podejmuje działalność gospodarczą  po raz pierwszy albo ponownie po  co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej oraz nie wykonuje dla byłego pracodawcy tego, co robił dla niego jako pracownik  w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym. „Ulga na start” zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, natomiastubezpieczenie zdrowotne jest nadal obowiązkowe.

Należy pamiętać, że „ulga na start” to prawo, a nie obowiązek. Można z niej skorzystać, ale nie trzeba. Powinno się jednak wiedzieć jakie są konsekwencje takiego lub innego wyboru.

W czasie ulgi nie jesteśmy objęci ubezpieczeniami społecznymi. Nikt nie opłaca za nas składek.Jeśli w trakcie „ulgi na start”przedsiębiorca zachoruje, będzie miał wypadek w pracy, będzie opiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny albo urodzi mu się dziecko, to nie otrzyma z ZUS zasiłków, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Pamiętajmy także o tym, że okres w którym nie opłaca się składek na ubezpieczenie emerytalne, nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury oraz renty.Ponadto, aby uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie wystarczy być niezdolny do pracy, trzeba jeszcze udowodnić wymagany staż oraz niezdolność musi powstaćnajpóźniej w ciągu 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia.

O tym, czy skorzystać z ulgi i przez jaki okres, każdy przedsiębiorca musi zdecydować sam. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że decyzja tama wpływ na prawo i wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (05/07/2018 10:45:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (05/07/2018 10:46:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (05/07/2018 10:47:37)
Sprawdź, ile masz na koncie w ZUS!

Sprawdź, ile masz na koncie w ZUS!

ZUS rozpoczął wysyłkę blisko 20 mln listów!

 

Każdy, kto ma odłożoną choćby złotówkę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma wkrótce „Informację o stanie konta ubezpieczonego”. Warto do niej zajrzeć i sprawdzić wartość odłożonych składek oraz wyliczoną hipotetyczną emeryturę.

ZUS rozpoczął właśnie wysyłkę prawie 20 milionów listów z „Informacją o stanie konta ubezpieczonego”. W Wielkopolsce informacja taka trafi do prawie 2 mln osób. Całość korespondencji ma być rozesłana do końca sierpnia.

Informacja opisuje stan konta emerytalnego na 31 grudnia 2017 r. Zakład przygotowuje ją dla każdej osoby, która na koncie w ZUS ma zapisaną co najmniej jedną składkę. Dokument przedstawia sumę zwaloryzowanych składek oraz kwotę kapitału początkowego. Wskazuje też, ile składek ubezpieczony zgromadził na dziedziczonym subkoncie w ZUS oraz jaka kwota trafiła do otwartego funduszu emerytalnego (jeżeli dana osoba jest członkiem OFE). Informacja zawiera również zestawienie składek emerytalnych z poszczególnych miesięcy ubiegłego roku.

Ci, którzy mają co najmniej 35 lat, dostaną także wyliczenia tak zwanej hipotetycznej emerytury. Z otrzymanej informacji dowiedzą się o jej wysokości w dwóch wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowali tylko bazowali na  składkach dotychczas zebranych oraz gdyby pracowali i odprowadzali składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat. Dodatkowe dwa warianty uwzględniają ponadto w emeryturze także składki z subkonta w ZUS.

W dokumencie jest również informacja o tym, jakie świadczenia przysługują z ZUS osobom opłacającym składki na ubezpieczenia społeczne. Osoby zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS informację o stanie konta znajdą na swoim profilu na PUE.

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (28/06/2018 08:51:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (28/06/2018 08:51:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (28/06/2018 08:51:26)
W Wielkopolsce pracuje coraz więcej obcokrajowców

W Wielkopolsce pracuje coraz więcej obcokrajowców

 

Szybko przybywa w Polsce obcokrajowców, którzy tu pracują i prowadzą swoje firmy. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prawie 73 procent to obywatele Ukrainy.

 

W 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców w Polsce przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już prawie 494 tysięcy. Przeszło połowa z nich (ok. 282 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne 18,5 tys. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej prowadzeniu.

 

Za gwałtowny wzrost liczby zagranicznych pracowników odpowiada przede wszystkim migracja z Ukrainy. W tej chwili Ukraińcy stanowią prawie 73 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców. Druga pod względem liczebności grupa ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców to Białorusini. Jest ich prawie 27,5 tysiąca. Kolejni są Wietnamczycy (ponad 8 tys.), obywatele Mołdawii (7,7 tys.) i Rosji (6,9 tys.).

 

Bardzo cenny dla naszego systemu ubezpieczeniowego jest fakt, że cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę na terenie naszego kraju, podlega polskim ubezpieczeniom społecznym i tu opłaca składki– podkreśla Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyklucza to umowa między Polską, a krajem macierzystym pracownika.

 

W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza 47,7 tysięcy obcokrajowców (w 2016 r. było ich 21,5 tysiąca). Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (39,7 tys.), Białorusini (1,5 tys.), obywatele Mołdawii (647) oraz Bułgarii (398). Większość z nich ma umowę o pracę. W regionie jest też ponad 1200 cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą. W tej grupie również najwięcej jest Ukraińców, Białorusinów, Bułgarów, Wietnamczyków i Niemiec.

 

Marlena Nowicka

regionalnarzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (21/06/2018 14:53:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (21/06/2018 14:53:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (21/06/2018 15:09:46)
Nie przechodź na emeryturę w czerwcu

Informacja prasowa

 

Planujesz emeryturę – nie rób tego w czerwcu!

Kończysz w czerwcu wiek emerytalny? Zastanów się, kiedy złożyć wniosek o emeryturę? Czy zrobić to jeszcze w tym miesiącu, czy lepiej poczekać do lipca? Pomyśl, co Ci się bardziej opłaca. Najlepiej jak najpierw sprawdzisz prognozowaną wysokość emerytury u doradcy emerytalnego w ZUS.

Od tego, kiedy zostanie złożony wniosek o emeryturę, może zależeć jej wysokość. Wpływ na taką sytuację ma tzw. schemat waloryzacji składek zapisanych na koncie w ZUS. Jest on wyjątkowo niekorzystny dla osób, które wnioski o emeryturę składają w czerwcu. Dlatego warto zastanowić się, czy wniosek o emeryturę złożyć w czerwcu, czy może lepiej poczekać z tym do lipca.

Pierwszego czerwca każdego roku dokonywana jest roczna waloryzacja składek zapisanych na koncie w ZUS. Jeżeli złożymy wniosek o emeryturę w czerwcu, nasze składki roczne zostaną objęte tylko tą jedną waloryzacją. W każdym innym miesiącu oprócz waloryzacji rocznej dochodzą jeszcze waloryzacje kwartalne. Jeśli poczekamy ze złożeniem wniosku do lipca, prócz waloryzacji rocznej obejmie nas jeszcze waloryzacja za jeden kwartał. Gdybyśmy złożyli wniosek w kwietniu lub w maju (pod warunkiem, że mamy już ukończony powszechny wiek emerytalny), do waloryzacji rocznej dochodzą waloryzacje z czterech kwartałów. Pamiętajmy jednak, że jeśli złożymy wniosek w lipcu, emerytura zostanie przyznana od miesiąca złożenia wniosku, czyli od lipca a nie od czerwca. Tym samym jednej wypłaty emerytury nie otrzymamy. Co się bardziej opłaca? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Dobrze jednak , wybierając moment przejścia na emeryturę, wiedzieć, co się traci, a co zyskuje. Pomóc nam w podjęciu decyzji może doradca emerytalny, który wyliczy jej prognozowaną wysokość.

Jeśli przyszły emeryt się pospieszył i już złożył wniosek, może go jeszcze wycofać. Ma taką możliwość do czasu uprawomocnienia się decyzji wydanej przez ZUS, to znaczy w ciągu 30 dni od odebrania przez niego decyzji emerytalnej – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Możliwości wyboru terminu złożenia wniosku o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym nie mają osoby, które przechodzą z renty na emeryturę, czyli na tzw. emeryturę z urzędu i kończą wiek w czerwcu. Osoby te, wniosek o emeryturę od powszechnego wieku emerytalnego mogą złożyć tylko w trakcie miesiąca, w którym kończą wiek emerytalny, czyli w czerwcu. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (13/06/2018 22:07:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (13/06/2018 22:07:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (13/06/2018 22:07:37)
Biała Sobota w ZUS

Biała Sobota w ZUS
16 czerwca 2018 r.

 

16 czerwca 2018 roku, w godzinach 9:00-13:00, zapraszamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dzień otwarty pod hasłem: Biała Sobota.

W Inspektoracie w Koninie pracownicy ZUS, w ramach akcji, będą:

- zakładać profile PUE,

- prowadzić szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA,

- pomagać w uzyskaniu certyfikatu ZUS. Certyfikat będzie zapisywany na nośniku/sprzęcie
  elektronicznym lekarza ( niezbędny jest pendrive albo osobisty laptop),

- udzielać wyjaśnień dotyczących elektronicznych zwolnień lekarskich również w kontekście
  pracodawcy (płatnika) i pacjenta (ubezpieczonego).

 

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 61 8745-438.

 

Zapraszamy

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (11/06/2018 13:55:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (11/06/2018 13:55:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (11/06/2018 13:56:37)
Elektroniczne zwolnienie lekarskie

Materiały prasowe

 

Szefie, czy odbierzesz elektroniczne zwolnienie lekarskie swojego pracownika?

 

Pracodawco, chcesz wiedzieć, że Twój pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, jak najszybciej załóż konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli zatrudniasz powyżej pięciu pracowników, masz obowiązek posiadać profil na PUE ZUS. Jeśli masz mniejszą firmę, po prostu warto mieć PUE.

 

Obecnie lekarze mogą wystawiać zarówno papierowe jak i elektroniczne zwolnienia. Od 1 grudnia 2018 r. natomiast lekarz wystawi już tylko elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-zla). Zaświadczenia w formie elektronicznej są przekazywane on-line tylko temu pracodawcy, który ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli pracodawca pacjenta nie ma profilu na PUE ZUS, lekarz wręcza pacjentowi wydruk zwolnienia, a pracownik musi dostarczyć je do swojego szefa w ciągu siedmiu dni.

 

Pracodawcy, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 ubezpieczonych mają  obowiązek posiadać profil na PUE. Mniejsi płatnicy również mogą z tego profilu korzystać, aby ułatwić pracę sobie, lekarzowi, a także powrót do zdrowia swojemu pracownikowi.

 

Korzyści dla pracodawców

 

Jeśli pracodawca ma bezpłatny profil na PUE, otrzyma natychmiast wiadomość 
o wystawieniu pracownikowi e-ZLA, a także samo zwolnienie.

 

Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę zwolnienia swojego pracownika, a także przekazać odpowiednie zaświadczenia, np. ZUS Z-3.

 

Wygodnie dla pacjenta

Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA nie jest związany  terminem  siedmiu dni na dostarczenie zwolnienia (chyba, że pracodawca pacjenta nie ma profilu na PUE). Nie dotyczą go  w związku z tym  ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Konieczne jest  natomiast przesłanie wniosku, m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, osób występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia), czy pracowników, którym ZUS, a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez ZUS Z-3.

 

 

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (05/06/2018 13:01:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (05/06/2018 23:01:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (11/06/2018 13:53:14)
Biała Sobota w ZUS

Biała Sobota w ZUS

19 maja 2018 r.

 

19 maja 2018 roku, w godzinach 9:00-13:00, zapraszamy do wszystkich placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dzień otwarty pod hasłem: Biała Sobota.

W Inspektoracie w Koninie pracownicy ZUS, w ramach akcji, będą:

- zakładać profile PUE,

- prowadzić szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA,

- pomagać w uzyskaniu certyfikatu ZUS. Certyfikat będzie zapisywany na nośniku/sprzęcie
  elektronicznym lekarza ( niezbędny jest pendrive albo osobisty laptop),

- udzielać wyjaśnień dotyczących elektronicznych zwolnień lekarskich również w kontekście
  pracodawcy (płatnika) i pacjenta (ubezpieczonego).

 

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 61 8745-438.

 

Zapraszamy

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (10/05/2018 15:19:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (10/05/2018 15:19:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (10/05/2018 15:21:06)
Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS - 11.5.2018

Dzień Osób z Niepełnosprawnością z ZUS

 

Porady ekspertów ZUS, punkty informacyjne specjalistów z instytucji, organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Bogaty program szkoleń, seminariów i spotkań, to szeroka oferta, którą przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

W piątek, 11 maja, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce przygotowały szeroką ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i pracodawców.

Zapraszamy do skorzystania z licznych seminariów, warsztatów, porad i wystaw.

Szczegółowe informacje na temat organizowanych przez poszczególne placówki ZUS wydarzeń, w związku z Dniem Osób z Niepełnosprawnością, można znaleźć w załączniku i na stronie www.zus.pl.


Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Harmonogram ZUS - do pobrania

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (07/05/2018 14:34:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (07/05/2018 14:34:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (07/05/2018 14:38:34)
Bezpłatne szkolenia w Inspektoracie ZUS w Koninie

Inspektorat ZUS w Koninie

przy ul. Św. M. Kolbego 1

 

zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach o następującej tematyce:

Lp.

Temat szkolenia

Termin szkolenia

 

1.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) - zestaw nowoczesnych usług elektronicznych dla płatnika i ubezpieczonego, e-ZLA.

10.04.2018

 8.05.2018

 5.06.2018

2.

Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych - szkolenie dla lekarzy.

24.04.2018

22.05.2018

19.06.2018

3.

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renta szkoleniowa.

17.04.2018

4.

Dokumenty wymagane do ustalania świadczeń emerytalno – rentowych.

29.05.2018

5.

e-składka nowy wymiar rozliczeń.

28.05.2018

18.06.2018

 

Szkolenia odbywać się będą

od 13:00 do 15:00

w siedzibie Inspektoratu ZUS, w sali nr 102, I piętro.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu 

prosimy o  zgłaszanie swojego uczestnictwa

 

na adres e-mail: malgorzata.biskupska@zus.pl  lub pod numerem telefonu: 63 246 67 55.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (06/04/2018 12:19:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (06/04/2018 12:19:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (07/05/2018 14:37:13)
E-składka - nowy wymiar rozliczeń z ZUS

 

E-składka

Nowy wymiar rozliczeń z ZUS

 

W 2018 rokurozliczenia z ZUS stały się łatwiejsze i szybsze.Zamiast trzech lub czterech przelewów do ZUS przedsiębiorcy wypełniają teraz tylko jeden przelew na swój numer rachunku składkowego (NRS).  Dotychczasowe rachunki do wpłat zostały zamknięte.

 

Numer rachunku bankowego można sprawdzić w każdej chwili na stronie internetowej ZUS. Również na www.eskladka.pl uruchomiona została wyszukiwarka. Numer swojego rachunku można ustalić również w każdej placówce ZUS lub łącząc się z Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 22 560 16 00,
e-mail: cot@zus.pl).

 

Dokonując przelewu do ZUS nie trzeba już podawać dodatkowych informacji, takich jak: NIP, REGON, PESEL, czy wskazywać miesiąc za który opłacamy składki.

 

Wpłaty składek rozliczane są najpierw na najstarsze zadłużenie na koncie (o ile przedsiębiorca je ma). Dzięki temu nie narastają odsetki. Nie można jednak opłacać tylko bieżących składek. Wpłata najpierw pokryje zaległości i odsetki, a dopiero potem bieżące składki.

 

Jeżeli przedsiębiorca ma długi składkowe, powinien skorzystać z układu ratalnego. Jeżeli go podpisze, będzie mógł spłacać dług i jednocześnie będzie ubezpieczony. To oznacza, że będzie miał prawo np. do zasiłku chorobowego. Należności objęte układem ratalnym należy wpłacać na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą można opłacić składki bieżące i ratę. Wpłaty rozliczane są chronologicznie według terminu płatności składki i raty. Po zaksięgowaniu wpłaty, kwota dzielona jest proporcjonalnie na wszystkie opłacane ubezpieczenia i fundusze.

 

Więcej informacji o e-Składce można przeczytać na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce
e-Składka.

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (06/04/2018 12:14:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (06/04/2018 12:14:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (07/05/2018 14:36:09)
Tereny Inwestycyjne Turystyka Rowerowa
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie
 
Sierpień 2018
N P W S C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
  Sierpień 2018  
Loga