Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego - przydatność wody przeznaczonej do spożycia