Obwieszczenie w sprawie Budowy Polderu Golina

Treść obwieszczenia - do pobrania