2016

Oświadczenia majątkowe 

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie - Jolanta Krucka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kawnicach - Halina Warzychowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyjmie - Dorota Plutecka-Jankowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radolinie - Alina Kozłowska