2015

Oświadczenie majątkowe 

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - Andrzej Łeska

Wyjaśnienia - A.Łeska