WYNIK Konkursu -"Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Golina"