Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 8 kwietnia 2020 r.

   

PORZĄDEK OBRAD

XXI sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 8 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego

 

 

  1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  1. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Przyjęcie protokołu XX sesji.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny (projekt nr 119).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 120). 
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028 (projekt nr 121).
  1. Zakończenie XXI sesji Rady Miejskiej w Golinie.

                                                                                   

 

           Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                     Wojciech Wojdyński