Postanowienie-wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 12 budynków lokalnych wraz z pełną infrastrukturą"-obręb Adamów

Postanowienie-str.1

Postanowienie-str.2

Postanowienie-str.3

Postanowienie-str.4

Postanowienie-str.5  

Postanowienie-str.6