Imienne listy głosowań Rady Miejskiej w Golinie nad uchwałami

II sesja Rady Miejskiej w Golinie, 29 listopada 2018 r. 
 
III sesja Rady Miejskiej w Golinie, 06 grudnia 2018 r. 
 
IV sesja Rady Miejskiej w Golinie, 20 grudnia 2018 r. 
 
V sesja Rady Miejskiej w Golinie, 24 stycznia 2019 r . 
 
VI sesja Rady Miejskiej w Golinie, 28 lutego 2019 r.  
 
VII sesja Rady Miejskiej w Golinie, 22 marca 2019 r. 
 
VIII sesja Rady Miejskiej w Golinie, 17 kwietnia 2019 r. 
 
IX sesja Rady Miejskiej w Golinie, 25 kwietnia 2019 r .
 
X sesja Rady Miejskiej w Golinie, 16 maja 2019 r.
 
XI sesja Rady Miejskiej w Golinie, 13 czerwca 2019 r.  
 
XII sesja Rady Miejskiej w Golinie, 27 czerwca 2019 r. 
 
XIII sesja Rady Miejskiej w Golinie, 24 lipca 2019 r.
 
 
XV sesja Rady Miejskiej w Golinie, 17 października 2019 r. 
 
XVI sesja Rady Miejskiej w Golinie, 28 listopada 2019 r. 
 
XVII sesja Rady Miejskiej w Golinie, 30 grudnia 2019 r. 
 
XVIII sesja Rady Miejskiej w Golinie, 30 stycznia 2020 r. 
 
 
XX sesja Rady Miejskiej w Golinie, 9 marca 2020 r. 
 
XXI sesja Rady Miejskiej w Golinie, 8 kwietnia 2020 r.