2018

Oświadczenia majątkowe 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie - Ewa Kutnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kawnicach - Halina Warzychowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyjmie - Dorota Plutecka-Jankowska

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radolinie - Alina Kozłowska