Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury - informacje

Księga rejestrowa instytucji kultury

Dział  II - Organizacja instytucji kultury

Dział III - Mienie instytucji kultury

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja  instytucji kultury