OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - PKP Energetyka S.A.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 

w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 - do pobrania