Wtorek, 26 maj. Imieniny Filipa i Pauliny.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Mirosław Durczyński - Burmistrz Goliny w dniu 3 lutego br. odebrał promesę w Urzędzie Wojewódzkim przyznaną Gminie Golina przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowiącą gwarancję środków finansowych w wysokości 533 600zł na utworzenie Gminnego Klubu Malucha pn. Kącik Skrzata w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ .  Całkowita wartość projektu wynosi 667 000 zł.

Gmina Golina ubiega się również o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. W ramach projektu wsparciem będzie objęte wyposażenie placówki i 21 miesięcy jej funkcjonowania oraz utworzenie 19 miejsc dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Wartość projektu wynosi 996 707,60 zł, natomiast kwota dofinansowania 936 857,60 zł.