Piątek, 23 kwiecień. Imieniny Jerzego i Wojciecha.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 "Rola rolnika by upadku unikał" - pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  prowadzi większość swoich działań prewencyjnych. "Upadki osób" to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2019 roku Kasa wypłaciła 10 295 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (4 975) dotyczyła "upadków osób". W ich wyniku 6 rolników straciło życie.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Kampania KRUS ,,Rola rolnika by upadku unikał" ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie.

Wśród zdarzeń z grupy upadek osób zgłoszonych do KRUS w 2019 roku najczęściej odnotowano:

 • upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (36,9%);
 •  upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (15,3%);
 • upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (27,8%); 
 • upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (15,1%).

Główne przyczyny tych wypadków to:

 • zły stan nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) - 26,1%;
 • nieużywanie odpowiedniego obuwia roboczego - 12,8%;
 • niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności - 6,2%;
 • niekorzystanie lub nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości - 5,1%;
 • wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe, progi w otworach drzwiowych, różnice poziomów powierzchni - 5,0%;
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów - 5,0%

Aby zmniejszyć ryzyko upadku należy:

 • Zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych ich czystość i właściwe rozmieszczenie.
 • Stosować właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej.
 • Używać maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty. Wchodzić i schodzić z nich przodem do maszyny.
 • Przestrzegać zasad bhp podczas prac remontowo-budowlanych w gospodarstwie. Prace na wysokościach wykonywać na stabilnych podestach zabezpieczonych barierkami.
 • Używać bezpiecznych drabin i odpowiednio skonstruowanych schodów.
 • Stosować odpowiednie środki ochrony pracy podczas prac na wysokości.
 • Zabezpieczać wszelkie otwory przykrywami lub barierkami.
 • Nie przewozić osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach na ładunku.
 • Nie pracuj, gdy jesteś chory, przemęczony, zestresowany.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do poszerzania wiedzy dotyczącej zachowania bezpieczeństwa w gospodarstwie za pośrednictwem strony internetowej: www.krus.gov.pl., gdzie dostępne są informacje o Kampaniach prewencyjnych KRUS, wydarzeniach prewencyjnych, w zakładce Wydawnictwa można zapoznać się z materiałami prewencyjnymi, a w zakładce Prewencja z aktualnościami prewencyjnymi.

Dla dzieci Kasa przygotowała szkolenie e-learningowe  "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy", które w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Szkolenie podzielone jest na trzy moduły: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko, a każdy z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dostępnego pod adresem: prewencja.krus.gov.pl.                          

                                       

Opracowała na podstawie materiałów

Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu  ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego