środa, 14 kwiecień. Imieniny Justyny i Waleriana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Rolnik  za otrzymaną pomoc finansową będzie mógł kupić urządzenia do magazynowania, poboru, uzdatniania oraz odzyskiwania wody, a także instalacji nawadniających i systemów sterujących nawadnianiem. Istnieje także możliwość sfinansowania z dopłaty budowy studni czy zbiornika na wodę. Należy podkreślić, że właściciele, chcący ubiegać się o dopłatę, będą mogli  liczyć na pomoc konsultantów w zakresie przygotowania dokumentacji wodno-prawnej wymaganej przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę urządzeń do nawadniania gospodarstw rolnych. Doradcy, wyznaczeni przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zostaną przeszkoleni przez Wody Polskie.

Szczegółowe informację na temat programu Modernizacja gospodarstw rolnych  –  obszar nawadniania w gospodarstwie oraz niezbędne dokumenty aplikacyjne znajdują się w poniższym linku.

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html