Niedziela, 18 kwiecień. Imieniny Bogusławy i Bogumiły.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

https://www.somianka.pl/portal/images/stories/2020/psr2020.png

INFORMACJA
O  OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE
KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

BURMISTRZ GOLINY
Gminny Komisarz Spisowy

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U z 2019 r. poz.1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 roku wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Golina.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do dnia 08.07.2020 r. Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Golinie ul. Nowa 1.

 

/-/ Mirosław Durczyński

Burmistrz Goliny/

Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                     

Załączniki

Ogłoszenie o naborze

  1. Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku.
  2. Formularz osobowy na kandydata na rachmistrza terenowego.
  3. Oświadczenie dla kandydata na rachmistrza terenowego.
  4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe.
  5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.