środa, 01 luty. Imieniny Brygidy i Ignacego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Pamiętajmy o obowiązku odśnieżania oraz usuwania oblodzeń z chodników

Właściciele posesji mają obowiązek dbania o porządek na chodniku. W szczególności o sprzątanie chodnika, który przylega do ich nieruchomości, i jego odśnieżanie. Właściciel ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  

Obowiązek taki nakładają przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Nr XXXIV/214/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina z 26 sierpnia 2021 r.

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są odpowiedzialni, pod groźbą kar, za:

- usuwanie zalegającego na dachach śniegu i lodu, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości oraz

- usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

Zaniedbanie tych obowiązków jest wykroczeniem zagrożonym grzywną zł lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie.

 

 

Który, według ustawy chodnik trzeba sprzątać, a który ? nie?

Nie każdy chodnik musi być przez właściciela nieruchomości sprzątany. Chodnik, który właściciel posesji ma sprzątać, musi spełniać łącznie dwa warunki:

  • jest wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego,
  • jest położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W powyższej sprawie istotne jest to, że chodnik musi przylegać bezpośrednio do posesji. Jeśli między chodnikiem, a granicą posesji jest teren nieutwardzony, zielony,  np. zasiana trawa, posadzone drzewa ? właściciel nieruchomości już takiego chodnika sprzątać nie musi. Nie jest także zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.