Wtorek, 02 czerwiec. Imieniny Erazma i Marianny.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Golina,

Targowisko przy ul. Poniatowskiego w Golinie wznawia działalność od 23 kwietnia 2020 r. z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV–2.

Otwarcie targowiska podyktowane jest potrzebą zwiększenia dostępu do świeżej żywności oraz umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej lokalnym przedsiębiorcom.

Dopuszczony zostaje wyłącznie handel artykułami spożywczymi,  środkami czystości
i roślinami.
Handel odbywać się będzie od poniedziałku do soboty w godz. 7:00-12:00 (w godz. 10:00 - 12:00 – wejście i sprzedaż tylko dla seniorów).

Aby funkcjonowanie targowiska nie zostało zakłócone należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych organizacyjnych i sanitarnych.

Wytyczne organizacyjne:

  • dopuszczony do handlu zostały plac targowy znajdujące się przy ul. Poniatowskiego, tzw. „zieleniak”;
  • z handlu zostaje całkowicie wyłączony parking;
  • sprzedawca zobowiązany jest do zajęcia, w miarę możliwości, tylko jednego stanowiska handlowego, zachowując ok 3 m przerwy miedzy sprzedawcami;
  • sprzedający proszeni są o posiadanie przygotowanej kwoty obowiązującej opłaty targowej zgodnie z zapisami uchwały Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_50_2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie  opłaty targowej na terenie Gminy Golina

Wytyczne sanitarne:

  • obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji;
  • osoby sprzedające zobowiązane są do używania jednorazowych rękawiczek.Osoby kupujące, które nie posiadają rękawiczek zobowiązana są do zdezynfekowania rąk (płyn do dezynfekcji zapewnia na stanowisku targowym sprzedający);
  • osoby przebywające na placu targowym muszą mieć zasłonięte usta i nos;
  • przy stoisku mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby – co oznacza, że jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk x 4 osoby;
  • rekomendowany sposób płatności to płatności bezgotówkowe;
  • towar może być podawany i pakowany wyłącznie przez sprzedawcę (prosimy

o szybkie i sprawne dokonywanie najpilniejszych zakupów, aby umożliwić innym wejście na targowisko).

Ponadto apelujemy o stosowanie się do wytycznych rządu i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

                                         BURMISTRZ GOLINY
                                         /-/ Mirosław Durczyński