Piątek, 26 luty. Imieniny Mirosława i Aleksandra.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News


KOMUNIKAT
Burmistrza Goliny z dnia 12 października 2020 r.

1. W trosce o bezpieczeństwo interesantów, mieszkańców gminy Golina oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Golinie, w związku z występującą sytuacją dotyczącą zagrożenia zarażeniem koronawirusem informuję, że od dnia 12 października 2020 r.  (tj. poniedziałek) do odwołania Urząd Miejski w Golinie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Wizyty osobiste na terenie Urzędu możliwe są jedynie w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki. W związku z powyższym proszę o umawianie terminu i godziny wizyty w Urzędzie telefonicznie, z właściwym merytorycznie pracownikiem. Wejście do Urzędu będzie możliwe tylko w wyznaczonym terminie.

3. Sprawy urzędowe będą załatwiane w formie telefonicznej i korespondencyjnej:

-       pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina;

-       drogą elektroniczną email: golina@golina.pl;

-       przez skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

Pisma, wnioski i podania w formie papierowej można składać do Skrzynki Podawczej umieszczonej w przedsionku w wejściu do budynku Urzędu.

4. Urząd Miejski w Golinie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Jednak zmniejszenie intensywności kontaktów osobistych przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

Do Państwa dyspozycji w godzinach pracy urzędu pozostaje infolinia: 63 241 80 95 lub 63 249 39 17.

Ważniejsze numery wewnętrzne:

  • Kierownik USC, dowody osobiste – 252;
  • Stanowisko ds. ewidencji ludności – 253;
  • Stanowisko ds. działalności gospodarczej, wycinka drzew – 250;
  • Stanowisko ds. gospodarki odpadami – 247;
  • Stanowisko ds. planowania przestrzennego i warunków zabudowy – 248;
  • Stanowisko ds. wymiaru podatków – 244, 245.

5. Od dnia 12 października 2020 r. zawieszamy możliwość wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie. Przypominamy, że wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu, w banku lub na poczcie:

-       opłaty za zagospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach lub przesłanych do Państwa informacjach;

-       należne gminie Golina opłaty (podatek od nieruchomości, rolny i leśny, opłaty skarbowe opłaty za koncesje alkoholowe, opłaty targowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne) należy wpłać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Konin oddz. Golina 37 8530 0000 0700 0619 2000 0010

Proszę o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej www.golina.pl.

Przepraszam za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość i współpracę.

Treść Zarządzenia

Mirosław Durczyński

Burmistrz Goliny