Piątek, 18 czerwiec. Imieniny Marka i Elżbiety.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na okres 2021/2022.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie  informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres, rozpoczynający się dnia 1 czerwca 2021 roku można składać:

  • od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, platformy ministerialnej „Empatia”(https://empatia.mrpips.gov.pl/) oraz poprzez bankowość elektroniczną.

od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną – papierowo w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski w wersji papierowej będzie można pobrać od 1 marca 2021r. w siedzibie Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10. Wypełniony wniosek można wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru)na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie, Plac Kazimierza Wielkiego 10 lub wrzucić do skrzyni z napisem 500+ znajdującej się wewnątrz budynku przy wejściu w godzinach pracy MOPS: poniedziałek-piątek : 7.30-15.30. Wnioski rzucane do skrzynki podawczej MOPS należy odpowiednio zabezpieczyć np. trwale zszyć, włożyć do koperty ,teczki, koszulki biurowej.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 632493598.

Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COVID 19, zachęcamy wszystkich do skorzystania z elektronicznej drogi składania wniosków.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie:

  • do 30 kwietnia 2021 roku przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku – co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
  • do 31 maja 2021 roku przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 31 lipca 2021 roku.
  • do 30 czerwca 2021 roku przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2021 roku.
  • do 31 lipca 2021 roku przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień nastąpi najpóźniej do 30 września 2021 roku.
  • do 31 sierpnia 2021 roku przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc sierpień, wrzesień i październik nastąpi najpóźniej do 31 października 2021 roku.

Kierownik Danuta Kamińska