Poniedziałek, 01 czerwiec. Imieniny Jakuba i Konrada.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

KOMUNIKAT
Burmistrza Goliny

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się w Polce wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie INTERESANTÓW oraz PRACOWNIKÓW Urzędu Miejskiego w Golinie informuję, że od dnia od dnia 27 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Golinie zostaje ograniczona do niezbędnego minimum.

Urzędnicy nie przerywają pracy. Sprawy załatwiane będą drogą telefoniczną, pocztową,  mailową: golina@golina.pl lub przez platformę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP. Taka komunikacja z Urzędem będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami Urzędu.

Jeśli masz sprawę do załatwienia w Urzędzie - zadzwoń.
Pracownik zdecyduje czy załatwienie Twojej sprawy wymaga osobistej wizyty w Urzędzie
. Zostaniesz umówiony na konkretny dzień i godzinę.

W wyjątkowo pilnych sprawach, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, interesanci będą przyjmowani w punkcie informacyjnym na parterze Urzędu Miejskiego w Golinie.

Pisma, wnioski oraz inne dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu.

Do dyspozycji w godzinach pracy Urzędu pozostaje infolinia: 63 241 80 95 lub 63 249 39 17

Ważniejsze numery wewnętrzne:

-        Kierownik USC, dowody osobiste - 252

-        Stanowisko ds. ewidencji ludności - 253

-        Stanowisko ds. działalności gospodarczej, wycinka drzew - 250

-        Stanowisko ds. gospodarki odpadami - 247

-        Stanowisko ds. planowania przestrzennego i warunków zabudowy - 248

-        Stanowisko ds. wymiaru podatków - 244, 245

Spis nr wewnętrznych

Tylko w wyjątkowych przypadkach dla mieszkańców otwarty będzie Urząd Stanu Cywilnego. Wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie aktu zgonu lub sporządzanie aktu urodzenia, będzie możliwe po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem USC, tel. 63 241 80 95 wew. 252 lub mailowo k.szykowna@golina.pl.

Kasa Urzędu będzie nieczynna. Rekomendujemy dokonywanie wpłat podatków przelewem na rachunek bankowy Gminy Golina. W tytule, wpłaty wpisując informację czego wpłata dotyczy wraz numerem identyfikacyjnym wskazanym na decyzji.

Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
Bank Spółdzielczy Konin oddz. Golina, nr rachunku: 37 8530 0000 0700 0619 2000 0010

Opłaty za zagospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach lub przesłanych do Państwa informacjach.

Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej  www.golina.pl

 Treść Zarządzenia w załączeniu

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński